Month: November 2022

החיים יא’ בשבט, הוא למעשה יום השנה ה-10 לפטירתו השייך הרב נח ויינברג, זכר צדיק לברכה

אני לפני שומע את אותה קולו השייך הרב ויינברג מהדהד בראשי, מעודד ציבור הצרכנים, תלמידיו, ודוחף את הציבור לצמיחה אינדבידואלית.

Read More
איך אינה אשנא את אותו עם הדעה המנוגדת בעיני, בשעה שהוא כל טועה, והטעות ממנו זו כה מרה והרסנית?

בעיות אחרות עומדות קבוע בעניין סדר הסביבה הציבורי במדינת ישראל, ועל כל פעם מהן תמצא ויכוחים ניטשים. אלה בעד וכדלקמן

Read More
החטא זה הכניעה ליצרים ולתאוות של החברה שלנו, כמו כעס, עצבות, גרגרנות, עצלות, גאווה וכדומה. מהות שבו אנו עובדים ביהדות זוהי לראות רק את היצר זה בוודאי ולשלוט בה.

פרשת השבוע (בראשית) זוהי בין הפרשות העמוקות ביותר, אותם נבנה על הצוואה די הרבה. הפרשה כוללת את אותם הרצח הראשון

Read More
חשבת אחת בלבד בעניין איך, ששגרת היום שוחקת למדי? השלב הסופי ה-1 בהתמודדות בשיתוף החזון של, נעוצה בהכרת עצם הנזק.

סיפור איכות החיים מסוג אברהם אבינו ידוע בעיקר, הוא למעשה היווה ה-1 שכתב את אמונת הא-ל ברחבי אירופה, ועמד בעשרה

Read More
הנטייה מהטבע שיש לנו הזאת להתעסק בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות, בתארים של החברה ובעוד מקומות, ולהתעלם ממה לא נקרא בחושים.

בפרשת השבוע (ויצא) מתואר מה יעקב רצה להיות את אותה רחל ומצא את כל למכשיר שלו עניין קודם כל את

Read More
בעידן הכי נוח בהיסטוריה בני האדם מגלים שנוחות לאו בעיקרם מביאה אושר.

פרשת השבוע (וישב) מראש בפסוק “וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב, בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו–בְּאֶרֶץ, כְּנָעַן. אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב, יוֹסֵף בֶּן-שְׁבַע-עֶשְׂרֵה שָׁנָה…”. כותב רש” שנקרא

Read More
ההיצמדות לעבר מנתקת את הציבור מההווה, ופוגעת לכם בתחושת החיות והאושר.

בפרשת השבוע (מקץ) מתוארת הפגישה המקדימה השייך יוסף יחד עם אחיו, בסיום שמכרו את הדבר לעבדות. יוסף סלח ומחל לאחיו

Read More
תמיד נחוץ לחשוב לגבי הסיבה החשובה, המתקיימות מטעם שקולה יותר מכולם השיקולים.

שמעתם אחת לגבי יאוש ולכן דכאון? לא מומלץ איך גרוע מהרגשות האלו. הינם קל משביתים את כל היכולת מטעם אף

Read More