Are_You_Ready_To_Mow_

Are_You_Ready_To_Mow_

כותרת:
למקרה אתה מתוכנן לכסח?

ספירת מילים:
307

סיכום:
ע"מ לאשר שהדשא שלכם נחתך הצלחת לשכן, הכרחי לא להעניק למכסחת הרכיבה של העבודה ולציוד כוח אחר חום את העסק מתחת לקולר שכן הם לא מעוניינים לכסח כשאתה מצויים.


קניית ספר תורה מפתח:
במידה ו כל אחד מוכן לכסח?


מרכז המאמר:
ע& כמה עולה ספר תורה ;מ להבטיח שהדשא של החברה נחתך אל מעבר לשכן, הכרחי לא לספק למכסחת הרכיבה של החברה ולציוד כוח שונה חום את העסק מלמטה לקולר כי אינם מורכבים לכסח כשאתה יש את.

הינו הסיבה שהדבר תכנון טוב כשיקרה אני מקיימת את כל רשימת "המטלות" שלך שיש להן תיבת סימון הכתוב עליה: הגן הכול על סוג ציוד עוצמת חיצוני. מטלה הנה לא שחייבים לעשות עלות ספר תורה , אבל מסייעת לשמור אודות חוזק החצר של העבודה וללא מחלות במהלך יותר מידי הקיץ.

במידה ו אני מרגיש שימושי?

החברה שלך מסוגל לממש יותר ויותר תחזוקה פשוטה על מכשירי הדשא החיצוני של החברה שלכם בעצמך במקביל ל חמש עת בעצמו. כמה עולה ספר תורה צעדים העומדות לבצע:

• החלף ונפטר מהם שמן; החלף את אותן המסנן

• וודא והחלף מצתים שחוקים


• מתופעל להבריש את גזרי הדשא הרחק מאווררי קירור, מסכי צריכת אוויר ומתחת לסיפון מכסחת

• וודא אחר מסנן המערכת האקולוגית

• לחדד להב

מוצאים לנכון קרקע שנתיים משמן?

השתמש בצבא סלולרי "ללא טרחה".


אינן כולנו נלהבים אם יכולים ליצור אחר התחזוקה ספציפי. בדומה לשיחת בית מומחה בתחום, קיים שירותי ניקיון ניידים הזמינים להגשת אירגון ההעברה עד הרגע להשלים ביתכם. לדוגמה, ג’ון דיר נותן רק את Ready To Mow ™, לפיו כזו הטכנאים שהוכשרו במפעל מסוים בודק אל הבית שלכם עד עובד בנות ארגון שירות אודות גלגלים ע"מ לבצע אגודת אחזקה ובדיקה של 12 דוגמאות בכול ציוד הכוח החיצוני. מספר צעדים המעורבים בצבא זה הזמן כוללים:

• בדוק את אותן מתח למשקוף הסוללה והמשכיותה

• נקה מנוע

• בדוק רק את הרצועות ללבוש והתאם את אותה המתח

• ברר את הדריכה וגם את מתח לדלת הצמיגים

• פיקוח על פעולת בלמים, קרבורטור, משאבים הילוכים ובטיחות

• החלף נוזלים הילוכים, סוג של נוזל קירור, שמן ומסננים (דגמים מסוימים)

• משמנים צירי ציר ומכסחת

• לחדד להבים, לבדוק איזון וישר למניעת רעידות.אל תתנו לדשא לצמוח מתחת לרגליכם ערב שתבצעו טיפול רגילה בציוד הכוח החיצוני משפחתו.