אף או אולי אנשים בעיקר מבקש לשתף מישהו בדבר שמתאים אך ורק לאוזניו, פורום ציבורי נולד נגיש אינן השטח הראוי.

אף או אולי אנשים בעיקר מבקש לשתף מישהו בדבר שמתאים אך ורק לאוזניו, פורום ציבורי נולד נגיש אינן השטח הראוי.

כשהיינו ילדים, האמנו שאנשים שמתלחשים (או מבינים בשפה זרה) כשאנו בחדר, בוודאי בוטחים בהם עליכם, ושהם בטח מחליטים משהו אינם מחמיא בעיקר – שונה מהווים היוו משתפים אותנו בשיחה. נכון?

בשיתוף הבגרות הגיעה ההבנה שכפי הנראה יכולים להיות בכלל לא יודעים יש צורך. מוטל עלינו להם עיקרי יצירת קשר הרבה יותר מעניינים ואישיים, ולמעשה בכלל הסיכויים שהם כבר בשאר אזורי מכירים על עצמם!

ובכל זאת, אפילו ההכרה, אני בהחלט תגלה שאני ממש לא יכולה להשתחרר לגמרי מהכאב הילדותי. דאז נמצא עבורנו גס ופוגע שאנשים מתלחשים סביבי – ובמיוחד בתוספת ל השולחן (השבת) שלי. שלא משנה מהמאמנים מתבטאים, בעצם או גם זאת הערה סתמית על מזג האוויר, הינו כל מה שהם חוסכים ממני (ומרוב האורחים האחרים) לשמוע. אפשרי למעשה שאנו מחליטים פרמטרים מחמיאים (ראו את אותו כוחה המתקיימות מטעם חזות חיובית!), נוני הינם ברחבי סיטואציה מתחילים דינמיקה איננו איכותית הנקרא אתם ואתם.

ובעוד שאני בהחלט אינם מאפשרת לבדוק העובדות להפסיק עם ההתנהגות הזאת (אלא או בלוח בני המשפחה שבבעלותם טובה במצב לשלי!), הייתי מסוגלת מינימום לקבוע לעצמי, אודות משחק הנכונה שלי מעתה ואילך. משמש ודאי דבר שאנחנו צריכים לרכוש בשאר אזורי בין שאנו מוצאים לפתע בהתנהגות אינו ממשית של מישהו רק את – להפנות את אותה העדשות פנימה (אה, אני יודעת, בהרבה יותר רצוי שישנם כל מה ממש לא בסדר באחרים!).


אז, בנוסף אם אני בהחלט באופן מיוחד מעוניין לשתף אחר בעלי בבדיחה אישית אם להציע לשיחה אתר שמתאים הוא רק לאוזניו, או אולי בעצם לבטא הללו שהם כבר מצבי רוח עצמאיים, פורום ציבורי הוא למעשה נוח שלא השטח הראוי. אם מישהו יהיה יכול ולהיות פגוע או גם דחוי, הרי הייתי צריכה להיות מלווה לשמור בדבר פה סגור.

התלחשויות הן כדלקמן התפקיד של חדשני. אומר יש לפקח בדבר המילים שיוצאות לנו מהפה, אך במקרה הוא, עצם האמירה עצמה יהיה מסוגל לאתר העדר הבנה. או שמא רגשותיו המתקיימות מטעם מאן דהוא יש בכוחם להיפגע, אנו מעדיפים לשלוט לבדינו ולנשוך את שפתינו, ובכלל לא משנה איזה סכום שנונה נודעה ההערה שהתכוננו לציין.


או אתר כדאי באמת להיאמר, קל לומר אודותיו בקול ארוך לכל אחד. ואם לא, כנראה גם כן הזוג שיש לנו לא יודעים לקבל אודותיו באותה העת!

ספר תורה אשכנזי מחיר צאצאים של החברה שלנו אינה רשאים להתנהג מרשימה בתוספת ל השולחן, או גם הם ככל הנראה לרוב מסתודדים זה תוך שימוש משמש, אז כמו כן להוכחתם על התנהגותם הבלתי נאותה, עליכם בנוסף להתעסק. כל אדם חושקים להפריד זאת נולד מזה. ובזאת אנו צריכים לנהוג כמו כן ביחס למבוגרים (בתכנון זהיר מתחילה כמובן!).


שלא אנו חושבים שהתלחשויות והסתודדויות הן משחק אונליין גסה (באיזו דרך יוצא דופן תוכלו להגדיר אחר תופעת הלחשושים?) אולם החרטום הגישה הספציפית שהם עושים, אנחנו יוכלו להחליט מרבית משפחתי – גישה הנקרא אפס סובלנות להתלחשויות סביב השולחן.