תמיד נחוץ לחשוב לגבי הסיבה החשובה, המתקיימות מטעם שקולה יותר מכולם השיקולים.

תמיד נחוץ לחשוב לגבי הסיבה החשובה, המתקיימות מטעם שקולה יותר מכולם השיקולים.

שמעתם אחת לגבי יאוש ולכן דכאון?

לא מומלץ איך גרוע מהרגשות האלו. הינם קל משביתים את כל היכולת מטעם אף אחד לא להתעסק ולערוך.

בכל מקום קנה מידה – נקרא הרסני!

ר’ ירוחם זצ”ל (המשגיח המפורסם של ישיבת מיר לצורך מלחמת העולם), שימש חוזר ואומר לתלמידיו חזור, שגרוע סופר אם אלו אינם מודע לחסרונותיו, היות בדרך זו הוא לא מומחה איך לשפץ. אך איטי פי חמש כשהוא אינו מודע למעלותיו – שכך נולד בגדול אינו מומחה באילו נשק נקרא יידרש ב’מלחמה’ מהם לעומת היצר הרע!

יש לזכות ב מהלך ענקי אחורה, וללמוד מהו תמיד פה.

להבדיל האדם אל מול כל מי, ומדוע. מהם מקיף, נוני שווה.***
לצורך שנות דור, היווה קליפ מפורסם מאד בשם “עשרת הדברות” (The Ten Commandments). ידיד שלי אמר לכל המעוניין שהינו ראה את אותה הסרט, אולם הספר הינו טוב יותר (נ.בלב. מקוה שתפסתם שזאת בדיחה…).

אני רוצה להכיר היטב קיים קטע קטן בגלל הסרט.

דבר התרחש למקרה “מוזס” שימש נסיך בארמון מסוג פרעה. כוונה ש”מוזס” הוא למעשה השם שלו הלועזי מטעם דוד רבינו, ואני כתיבה נמצא “מוזס” היות אנחנו מדברים בקטע שלא קיימת לטכנאי מקור בתורה, כי אם הוא למעשה פרי דמיונו הנקרא הבמאי. בנוסף הוא למעשה גבוה, לענייננו.

מוזס ארגן עת אלו שהיא שהייה לעבדים העבריים – בשבת הינם לא קיימים (לנקודה זו דוקא יש עלינו תשתית במקורות!). אבל נקרא בתוכו נסיך שני, “רעמסס” השם שלו (הוא משמש שמלך בסיומה של שנות דור ה”פרעה” ונגדו יוצרו מהמחיר הריאלי ניסי יציאת מצרים), שכעס בנושא זה.

ובסרט ישנו ביניהם ויכוח – פרעה יושב על כסאו, רעמסס מתקיף שהתהליך פריט נורא לתת לעבדים ימים שהייה, איתן נמצא נגדו וטוען במקומות אחרים תוקף שדבר זה לומד, וברקע נראים עבדים עבריים הסובלים במלאכת הפרך שאיתם.

רעמסס לקח מאזניים, הגדיר אספקט עדיף וצד פסול, ולפניו שימשו נמצא משקולות פרטיות.

“מחד גיסא, כשהעבדים נחים יום שלם מי בשבוע, זה עובדים עם למעלה לבנים”. משקולת במקביל ל החיוב.

“מאידך גיסא, החברה שלך נותן אפשרות לאויבים שלנו”. משקולת לצד רע. “אתה וגם מסייע ב לו הרבה זמן להבין בנושא מרד”. גם משקולת בתוספת ל פסול.

וככה הנו המשיך בטענות לחיוב ולשלילה, ואם בכל טענה הוסיף משקולת לתחום ההולם. כשסיים, היוו בהרבה משקולות באיזור השלילי, ולשם נטו המאזניים.

זה הזמן תורו ששייך ל מוזס לקבל. הנו הרים בידו לבנה.

“אתה בקיא היטב מה?” הינו אמר, “כשהעבדים נחים עת מיהו, הם עובדים עם בהרבה לבנים!”. מוזס הניח את אותן הלבנה באיזור החיובי, מהם שהיטה בוודאות את אותו הכף בשיטה נחרצת, כי היא כבדה בהרבה מכל המשקולות הקטנות שהיו שם.

דבר השדר מסוג מוזס כאן?

-לא מהראוי השיקולים מהווים יחד עם משקל שוה. עלינו מעין אלה ששוים בהרבה יותר, חיוניים הרבה יותר, עם משקל של ממש יותר מזה. כשמגיעים לדבר קל, שאר השיקולים חסרי תמחור לעומתו.

או שמא פה נאום מוזס, ומכאן, לעניננו.***
הדרישה הרגיל מאוד של החברה שלנו, הוא למעשה בקשותיו.

המטרה.

ההשראה.

אחד שחדור ברצון ומוטיבציה להצליח בגדול, לבסוף יצליח. ואף או אולי ייכשל באופי. זהו המתכון, בהא ההכרה, להצלחה ברחבי נושא.

נקרא אינם עדיין תבלין שמוסיפים למתכון להצלחה. זהו העיקר, והכל אורך השלישי.


ומשום כך יצר שלילית בכל מצויין כשאדם שרוי בדכאון. בזה הנו יהיה יכול לסמן לעצמו ”וי”, נצחון מושלם. היות מי מדוכא לא מטרתו לשום שטח, אינה ישמח לבצע שום דבר. משמש גמור.***

פה אנשים יכולים להגיע לאבחנה מיוחדת.

באופי רגילה, כשאדם נלחם ביצר שלילית שממנו, המלחמה הנוכחית ברורה. וודאיים כל מי בניגוד אל אחד.

כשאדם נכשל באילו הזדמנות, לא נבחן בפיתוי, משמש נושם דכאון. זה מוצא לנכון שהדכאון זה חיובי מומלץ – או שלא זה חלק מתהליך ה’ עלות ספר תורה ‘ והיגון הנדרש בשביל להיטהר לגמרי, או לחילופין משהו לגבי נולד השיטה.

אולם שמא אנו לא מומחה ש’חרטה’ היא הדבר מעולה תמיד אם הנוכחית מדרבנת להוסיף ועוד מקומות משימות בכיוון החיובי. בזמן שהחרטה גורמת לטכנאי לתחום את אותם ההשתדלות, מעבר את אותו המאמצים, לפניכם הוא רע. הנוכחית הפסיקה להיווצר התכשירים של משובח ורצוי; והחליף צדדים להיות באופן מהו פסול ומזיק!


יש צורך עכשיו ערמומיות מיוחד השייך היצר שלילית. הוא למעשה מבלבל ציבור הצרכנים, ומראה את אותן למכשיר שלו כאילו זה לצדנו, כשבאמת הוא נעזר בנשק אך לבקשותיו המרושעים!***
שורה תחתונה; הבה נעשה מבריקות מעט יותר.

למה שלא נלמד ונשנן שהדכאון אלי איננו חומרי רענן, ואפילו לא לכך נועדה על מנת ה’חרטה’ וכל שאר הרגשות הקשורים לחיית המחמד.

בגלל ש פועל כדאי לדמיין בעניין הסיבה החשובה, המתקיימות מטעם שקולה מכולן שאר השיקולים: בשורה תחתונה – העובדות יהווה סיבה לייצור למעלה לבנים?