Month: December 2022

האתגר שבקבלת חקירה.

נולד היווה באירוע שלכם לפני כ-10 שנים. הפסקנו את הסעודה למען להתפלל ערבית. הייתי עדיין זוכר איפה ישבתי בתפילה, מכיוון

Read More
כולנו רואים את אותם הניסוי החברתי במדינה מפרסמים מחשב אישי מורה כיתה חלשה בעמידה בתור כיתה ששייך ל מצטיינים. פרטית, הייתי מספיק סקפטי בנושא הניסוי הזה, או שמא שחוויתי אותו על בשרי.

כולם שמענו על אודות את השיער ניסוי חברתי במדינה מעניקים למורה תחילה השנה את אותם הכיתה החלשה מטעם אזור מעצב

Read More

מבט מקרוב בדבר רזולוציית התמונות מחבר: נאשוויל source_url: http: //www.google.com/articles/computers_and_internet/article_958.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:08 קטגוריה: מחשבים_אינטרנט מאמר: רזולוציית תמונה נדרשת לגודל

Read More