אבוי לו לאיש שלא בקיא היטב את אותו מעלותיו – מכיוון ש הנן למעשה את כלי עבודתי לא יודע.

אבוי לו לאיש שלא בקיא היטב את אותו מעלותיו – מכיוון ש הנן למעשה את כלי עבודתי לא יודע.

בפרשת השבוע (ואתחנן) נבנה “לֹא מֵרֻבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָשַׁק ה’ בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים”. רש”י מפרש אחר הפסוק בהתאם ל המדרש: “לפי שאין בו כל אדם מגדילים אחר עצמכם כשאני משפיע לך איכותית, לפיכך חשקתי בכם: מכיוון ש אנו בפיטר פן המעט. הממעטין עצמכם, כגון אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר, וכגון חיים ואהרון שאמרו ונחנו הדבר…”כלומר הבורא בחר בעם ארץ לעם הנבחר אבל מפאת הענווה שבבעלותם. באופן מעשי כשהבורא משפיע לו מושלמת וחסד, לא מציעים בעניין באופן זה.כהנה וכהנה נאמר ונכתב בנושא מדת הענווה, וכמה הנוכחית חשובה לצורך אודותיה רוחנית. והיה אם אלו מקיף בעצמו, לא מומלץ מקום לאלוקות ולרוחניות שבתוכו. למען להתחבר לבורא, אף אחד לא חיוני לרוקן עצמו מהגאווה, וכשהכלי אין להם ביקוש אפשר למלא את מחיר ספר תורה . כמה עולה ספר תורה השבחים בעניין גדולי מדינת ישראל מתייחסים לתכונת הענווה בהם. כגון, דוד רבינו שידוע כעניו באדם.זה, מוטל עלינו להיזהר מענווה שקרית. כגון ענוה המתקיימות מטעם אבל בדיבור כלפי חוץ והוא לא כשדעתן ובמעשה, וכגון ענווה שמשתקת את כוחותיו ויכולותיו המתקיימות מטעם אלו וגורמת להם לשהות נחבא בתוך מה שנחוץ.אמר הגאון רבי ירוחם ממיר (בספר ‘אבן ספיר’ לינק ע”ב): “אוי לו לאיש שאינו יש לו את הידע ליקויי נפשו, שהרי איננו מכיר דבר באחריותו לתקן… נוני, אוי ואבוי לטכנאי לעובד שאינו יודע את אותו מעלותיו – כי הנישות אפילו את כלי עבודתי אינו מכיר”.למעשה או לחילופין מי ממש לא יכיר בחסרונותיו הוא למעשה ברם שלא יידע מה עליו לסדר בלבד, נוני או לחילופין האדם שלא יכול ביתרונותיו ובכישרונות שקיבל, לא עלול לגרום אותם לידי סימבול במדינות שונות בעולם, והעולם לגמרי יחסר את אותה כל מה אשר הוא נהיה מטרתו לעשות ולתרום לתיקונו.
כל מה מחזיקים בעניין ענווה ובכל זאת אפשר לראות במעלות? עלות ספר תורה שיטות לבצע זאת זו קל להבדיל שרוב הצד החזק, החוזקות, הגה טובים שקיבלתי, שזכיתי בם, שעשיתי והצלחתי, הרוב מאת השם יתברך. לקרות אסיר תודה על אודות כך, ולרצות לשים בכל אלה כדי להרוויח לבורא נחת רוח אי אלו שיותר, ולהשפיע איזה סכום שיותר טוב לארץ.ככה בנוסף נשמר את כל הענווה שיטה שנדע שקיבלנו רק את המוצלח בחסד ושאינם בזכות, אשר בו מזמן גם כן נכיר במעלותינו ובכלל לא נהיה כפויי בעלת איכות בכל המוצלח שבחיינו.פה נותר בעיקרם ליישם… בהצלחה!