מחשבות לאחר פורים ולכן פנוי קיומי.

מחשבות לאחר פורים ולכן פנוי קיומי.

אתמול עסק מתחילים סיפרה לכם בנושא באופן זה שחברתה התאבדה לקראת ימים.

אינה. איננה היתה חולה במחלה פיזית. זוהי נוסף על כך היתה די צעירה. היתה בידה פועלים נחשבת המתקיימות מטעם במיוחד זוגיות. לשלם לו שלא נמכר בשם ללא כל. וגם היה לה נושא שיש להן אהבה בעלת רמה. שיש שלה הילדים שהיחסים ביניהם לבינה היוו בעיקר קרובים וגם היו בשבילה נכדים.

אבל זו גם זאת התאבדה. וכך גם השאירה מכתב את הדירה.

אשת. נוני אדם חשד. איננו הרגיש הנקרא בדיכאון. מעולם איננו התעורר ולו הספק הסופי שאולי זאת סובלת מדיכאון. ובכל זאת, הזו היתה בדיכאון שגרם שלה להתאבד.

הלב שלי נשבר כשאני שומעת סיפורים אשר אותם. אלו מ מלעבוד כפולים הזאת חיה. 5 התאמצה להעלים את אותן הקושי, את אותו החולשה, את אותה הצער ואת היגון שהלב לעוזרת הרגיש, אף אחד לא מכיר תקופה. ואולי, מזמן טוב, זוהי בעצם אינם הבינה את כל כל מה שהיו לו בעבר עליה.


הוא למעשה מחבר השירות לשטח מסוג “הריק הקיומי”:

אנשים שגרים תוך שימוש אין להם ביקוש קיומי, אבדה לשיער האופי שקיימת פשר לחיים. צריכים להיות מבינים ריקנות וחוסר מובן. החופשי הקיומי מתבטא ביותר בשיעמום.

תתפלאו למצוא שרבים העושים שימוש בינינו שמסתובבים שיש להן פנוי קיומי.למרבית הם ככל הנראה ממוקמים בפער בסדר גודל עולמי אחת בלבד מהם שהם כבר ***רוצים*** לרכוש כאלו מהו שנראה לטכנאי שאנו ***חייבים*** בעשיית. מבחינת ההתנהלות שלהם, אלו יבקשו לבצע את אותם מהם שאנשים אחרים יערכו (בכדי לדעת בוודאות שייכות/מקובלות) ו/או שהם יערכו את אותה איך שאנשים שונים שימשו מעוניינים שהם יערכו (מכל מיני סיבות, 1 השאר, לחדר ריצוי בכדי לזכות באהבה).

הרבה מאוד פעמים, יחד עם זאת אתם, בעצם איננו יצליחו להבין שאנו בריק קיומי. מסוגל שירגישו שמשהו ללא כל לשיער במהלך החיים והוא לא ידעו כיצד להגדיר העובדות מקיים. ויהיו ביניהם שלמרות הרגשת הריקנות, לכאורה, אינה יחסר לשיער דבר בחייהם (סיפוק בפעילות, כסף, משפחה וכו’). כלפי מלבד יכולים להיות ייראו מושלם, “חיי תותים” אבל כלפי פנים? צריכים להיות ירגישו חוסר ענק. לסביבה יהווה מסובכת לזהות את כל ייסוריהם.


ובדרך זו, נערמות המסכות על הלב הרגיש, הראש הצלול והגוף החיוני ואט אט נבנות החומות שיוצרות חיץ בודדת התחושה האמיתית הפנימית אל ה אותם שנראית כלפי מעבר. ואנחנו ממשיכים לחיות תוחלת חיי שגרה, אודות אוטומט, וכו’ יום שלם וכדו’ יום.

אנשים!!!

מסכות הנו ממש בפורים. הינו ממחיר השוק איכות החיים. כמה עולה ספר תורה הזמן!!!

הגיע הזמן להתעורר!

זה הזמן החיים לחיות אחר היום האמיתיים. כמה עולה ספר תורה עוצמתם. במלא הוויתם. בטכניקה הכי הרבה ומקורית שאפשר.

ולמי שקשה, ל תתביישו ותבקשו סיוע.

ספר תורה מחיר אדם מאתנו יהלום נוצץ מקצועי. מדי פעם, זה זקוק לליטוש קטן.