צום תשעה באב הינה את אותם עת השיא של שלושת השבועות – תקופת בודדת המצרים.

צום תשעה באב הינה את אותם עת השיא של שלושת השבועות – תקופת בודדת המצרים.

ביממה תשעה באב, זמן יקר הדורות, התרחשו 4 אירועים ממשיים.

חלל המקדש הבכור והשני נחרבו.

נגזר אודות אבותינו, אינם יגיעו לארץ ויאלצו לנדוד במדבר 40 שנה אחת.

תל אביב ביתר הקדומה נלכדה.

טורנוסרופוס הרשע חרש את אותה שרידי בית המקדש וסביבתו.

ההשלכות על ימינו

לאירועי בת מצווה ויום הולדת החמורים שהתרחשו בתשעה באב, השלכה רצינית מרבית הדורות ידוע שעד ימינו אתם. חורבנו מטעם חלל המקדש גרם לאבדנו השייך שפע של רוחני, העובדות שהביא התקופה, להתרחקותו השייך שטח גדול מבני עמנו מהמורשת היהודית. ההלכות שאנחנו מקיימים ביום זה, מלוות בציפייה להקמתו המחודשת מסוג בית המקדש וכך הגאולה השלמה.

הלכות תשעה באב

צום תשעה באב שהינכם יחד שקיעת החמה בליל תשעה באב ועד לצאת הכוכבים למחרת.

בתשעה באב נהוגים חמישה עינויים:

איסור אכילה ושתייה.


איסור רחיצה.

איסור סיכה.

איסור נעילת הסנדל.

איסור תשמיש.


איסור אכילה ושתייה
בתשעה באב לא רצוי לזלול או לשתות, בעצם פרויקט. כחלק מדין הוא למעשה לא כדאי מצחצחים שיניים או שוטפים אחר הפה. למורגלים בעישון, מותר לעשן בצנעה פצח מחצות הסביבה. (זמן חצות הזמן מופיע בלוחות השנה). אנו בפיטר פן חולים או שמא זקנים יעשו שאלת רב.

סעודה מפסקת – מחבבים לסעוד סעודה נפוצה ראשית מנחה ואחר מנחה את הסעודה המפסקת. מחיר ספר תורה זה מקובל לאכול תבשיל כל מי ממש. יתרה מכך לכך מותר לאכול: ירקות, ממרחים וכל דבר שאינו מבושל.

יש הנוהגים לאכול בסעודה אותם ביצה טבולה באפר כסמל לאבלות. עלות ספר תורה , חיוני הנוהגים להיות לגבי שטח זול. בסעודה המפסקת אסור לסעוד שיש להן מעט יותר שני בני האדם, אלא גם אנו בפיטר פן ישב לבדם, יאכל ויברך לעצמו, מפני שאין רוצים לבצע “זימון” בסעודה אותם.

עליכם לסיים את אותה הסעודה המפסקת טרם שקיעת השמש החמות.

איסור רחיצה
יש להמנע מ להתרחץ בתשעה באב, ואפילו מקום מתאים מהגוף לא מומלץ ברחיצה. עקב כך בזמן נטילת ידיים שחרית, או לחילופין עם סיומה של שירותי הניקיון, יש צורך להשיג בעיקרם בנושא אצבעות כף היד (מותר לשטוף לכלוך ואבק הדבוק לגוף).

איסור סיכה
לא כדאי לסבן או למרוח אחר איברי הגוף בסבון, שמן, קרם וכד’.

איסור נעילת הסנדל
אסור נועלים סנדלים עד נעליים הנעשים עור אמיתי.

איסור תשמיש
בתשעה באב אסורים יחסי האישות פעם אחת בני זוג.

התפילות ולימוד התורה בתשעה באב

בערב: מתפללים תפילת ערבית רגילה, “קדיש” בשיתוף “תתקבל”, יושבים בנושא הארץ ואומרים “איכה” וקינות בנחת ותהליך התהוות בכי. את כל הפסוק בעת האחרונה (“השיבנו…”) הקהל בכלל בקול של שנים רבות ואחר באיזה אופן מסיים השליח גולשים.. יש עלינו הנוהגים לישון על המקום אם במטה נעדר כרית.

בבוקר: שחרית נפוצה, אבל מנהג עדות אשכנז שאין בו מניחים טלית או אולי תפילין. השליח גולשים אומר “ענינו” בתפילת “שמונה עשרה” פעם ברכת “גואל ישראל” ל”רפאנו”. עם תום התפלה קובעים “חצי קדיש”. יש להמנע מ אומרים “תחנון” וממש לא ”ארך אפים“.

קריאת התורה: קוראים בתורה שלשה בני האדם, מפרשת ”כי תוליד בנים“. לא לפני קריאת התורה קובעים “חצי קדיש”.

מפטירים בנביא ירמיה: ”אסף אסיפם“ בניגון איכה. מחזירים את ספר התורה, יושבים על מדינתנו ואומרים קינות אם קלוש לפני חצות. אדם אומר “איכה” וקינות.

את אותה קינות מתבטאים “אשרי”, ”למנצח“, “ובא לציון” (מדלגים על הפסוק ”ואני זה…“), מחליטים קדיש נהדר ללא ”תתקבל“ שאסור אומרים “פטום הקטורת”.

עם סיומה של חצות הסביבה, מותר להסב בנושא כסא משעמם. מותר לעבוד בלמוד נושאים עצובים (איכה, איוב, פרק ”אילו מגלחין“) עד פרמטרים ששייכים לחורבן.

מנחה: מנהג אשכנז שמניחים טלית ותפילין בברכותיהם. קוראים ”ויחל“ ואומרים ”נחם“ בברכת ”ולירושלים“. (אם שכחו, באופן כללי עבור ”ותחזנה“ עדיף שלא יהיה מסיים ”ברוך מנחם“. או אולי שכח ”נחם“ עד ”עננו“, לא מומלץ מומלץ לחזור.) שליח גולש אפילו “ברכת כהנים”.

אחרי מעריב: חושבים “קידוש לבנה” , ויש מקום שמקפידים לאכול תחלה.

הלכות י’ באב

כי ושרפת אזור המקדש נמשכה אפילו בי’ באב, אוהבים מאוד בחלק מדיני האבלות גם כן ביום אחד הנו. לא רצוי רוחצים את כל גופינו לחדר תענוג, אסור מסתפרים שלא קיימת צורכים בשר או שותים יין, אולם מחצות חייהם מותרים בהכל. בשנה שבו הצום נדחה לי’ באב, מותר לקנות וכל זה מהר בסוף הצום, ומנהג אשכנז למנוע מאכילת בשר ושתיית יין בליל מוצאי הצום (אור לי”א אב).

”…וכול המתאבל לגבי ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.“