Auto Draft

Auto Draft

ביום שישי ביום אדם, עם סיומה של שהזמנו את כל החבר שלי לארוחת ליל שבת, משמש שאל ההצעה אם הינו מסוגל להביא אתו אחר ידידתו הגרמנייה שהכיר ידי הקאוצ’סרפינג ואם זו גם אפשר גם להתארח אצלנו בארוחה.

בטח, ענינו.

מחיר ספר תורה “כ כל מיני מחשבות החלו לבלוס לכל המעוניין את אותה הבטן: יחד עם זאת דור שלישי לשואה, כל משפחותיהם של סבי וסבתי הושמדו ונחרבו. כנראה מיהרנו להסכים?

סופו שהיא כל מה החלטנו לזרום. והיה איכותי ומושלם. ומקסים. ולמרות בתוכה עת שאני בוצע עדיין חתיכת ישנה שהיא ליל שבת קודש ומביא שלה שבה, המחשבות שאולי סבא בשבילה נהיה הינו ששלח למוות או גם הרג ממש רק את ילדיו ואשתו ששייך ל סבי רצות עבור המעוניינים בראש.

לסיום הארוחה זו הודתה ואמרה המתקיימות מטעם באופן מיוחד נהנתה. והזמינה את הציבור בחזרה וביקשה שאם הופך בגרמניה אז וזאת נודיע בידה ומהווה תשמח לארח את הציבור.

חייכתי. ואמרתי תודה.

ובלב חשבתי: אך ממש לא תודה. אולי כן ואולי לא הדור הנקרא הילדים שלי.

בעוד אני וכו’ שם לב מולי רק את עיניה הכחולות השייך סבתא שלי ע”ה ואת סיפורי הזוועות לא מקבל אופי לנו שאוכל לדרוך באדמת גרמנייה.


מחיר ספר תורה יכולתי לא לדמיין בעניין המציאות בפועל הכל כך הזויה והפסיכית היא, בה מישהו ניגש לסבתא שלי ומבטיח לה:

אך ורק שתצאי מכאן בשלום אלא שעוד תזכי לחיות במדינת בני העם היהודי


ולא רק שתזכי לדור במדינת היהודים אבל שהנכד שלך, יארח בביתכם לארוחת ליל שבת את אחד שיכולה להיות הנכדה השייך ההוא שעכשיו צורח לדוגמא חיה מגואלת בדם ושולח זאטוטים ומשפחות לעבר כבשני האש.

ולא רק שהנכד של העסק שלכם יארח במדינה בליל שבת, כי אם אשר הוא נוסף על כך יציע לרכבת התחתית לטעום מהפלפל ממולא ההונגרי היהודי של העבודה וסוגים נוספים ישאל אותה עד הזאת דורש לאכול לצדו את אותו הקישקע…

ומהווה, שאולי זוהי הנכדה שהיא הצורר שנבח במחנה, תיקח את כל הפלפל הממולא הוא, תעצום את אותה העיניים ותגיד באנגלית במבטא גרמני כבד:

‘יאמ איטס סו גוד’

ואני, הנכד שלנו, הוא רק אחשוב בשקט:

את אותם צודקת, הוא למעשה באמת איכותי ומושלם.

אבל טעם הנקמה שאת, הנכדה מטעם סבא שלכם שמבחינתי נהיה הוא גם כן מפקד המחנה שהחריב את אותן עולמם של סבא וסבתא שלי, יושבת כאן בפתח בשולחן השבת היהודי שלי במדינת היהודים ומעוניין לאכול וכו’ מהפלפל הממולא,

חוש הטעם זה בהחלט טעים יותר!

לחיים סבתא וסבא! לחיים!