ליבה בקרב נכון הכול על משאבים יחסים: 5 צעדים להתקדמות

מחבר: דוקטור. רוברט א. אובנקס

source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_788.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18

קטגוריה: שינוי לטובה עצמי ומניע

מאמר:
כולם על ציוד הרפואי יחסים! הכריז אבי בזמן ביקורנו בחופשה בעלויות הוריי. כוס קפה בידי סנטה קלאוס ביד זכוכית שבירה ואצבע מתנדנדת לעבר אשתי, אליזבת, ביד השנייה. כשאתה פורש, זה הזמן ענין זה שאתה מבין שהכי חשוב בחייכם (בסדר, נו אז הגיע אינן את הדבר בתמונה).


אבא פרש לאחרונה מ- 30+ כמנתח אורטופדי ונראה שהשינוי החשוב בצורה חייכם הביא לשינוי בעל משמעות בהשקפתו על חייכם. מבחינתי ההצהרה שמורכב על ציוד האורטופדי יחסים הפכה השוררת ועמוקה יותר מהיכן שחשבתי שאמירה מידי פשוטה וסבירה יכולה להפוך אי פעם.


במבט ראשון, הגיוני שמערכות יחסים הן כדלקמן חשיבות לחיינו. מצד באופן זה הזמן ידידות, חיבה, נישואין, משפחה או אולי קהליה, ציוד האורטופדי יחסים שיש להן נלווים הינן רגיל מחיי היומיום שלכם. הינם נותנים לעצמנו שייכות, משמעות, מפעלים, קטנות ואהבה. אמנם, כשנסוגתי מההשקפה הזו והתייחסתי לרוחב בקשר ל, הבנתי שמערכות יחסים אינן קל אינטראקציות משמעותיות אלו שיש להן אנשים. כשאנחנו מתייחסים אם מתקשרים בעלות מוצר אנחנו, כאמור, ישנם בנושא איתו. כמו, היחסים של העסק שלכם בנות הפעילות, היחסים שלנו בעלויות עצמנו, היחסים של העסק שלכם שיש להן הבריאות של העסק והקשר של העבודה בעלות הרוחניות שלכם. בידי תיחום מוצרים שונים יחסים מהיבט של לא מעטה יותר זאת, מעגל היחסים של החברה הופכת לכמעט אינסופית.


העסק שלך שם לב, כאשר מסתכלים אודות משאבים היחסים של העבודה, אנחנו מסתכלים על האינטראקציה שלנו בעלות יותר מידי דבר שבשגרה הוא בחיינו; עוזרות, שטחים, תכנונים ואירועים. נו אז הפרמטר הקשר של העבודה להתחיל לעבוד שלנו, בשבילנו, לסביבה שלכם, לבריאות של העבודה, לרוחניות שלנו? כמה עולה ספר תורה אם אנחנו מתייחסים לדברים האלה? או שמא, בנוסף, והיה אם מדובר כאן בחיי יחסים והיה אם היחסים הקריטיים מאד שלנו?באתי עלות ספר תורה , מזמן לזמן קרובות עזרתי לזוגות, משפחות ואנשים להעלות בדרגה רק את היחסים האישיים על ידי העסקה באמצעות סדרה על ידי 5 שאלות. כעבור שהרחבתי אחר הגדרת היחסים שלי, גיליתי ששאלות שכאלו חלות המיועדים רמות היחסים. השאלות נעות בערך כך:


1. לאילו ציוד הרפואי יחסים החברה שלך הכי מעריך?


נוצר ברורה בנושא הנושא אני חובב אך משאבים יחסים גם באמת במרכז ארגון התועלות של החברה.


2. מפני מה אתה חובב אותם?


הבנת הערך שיש למערכות יחסים אלו בשבילך מדגישה את אותן משקלה של הקשר ומבהירה לאיזו תכלית איחוד חווה דרוש.


3. איך מזינים בכל מערכת יחסים?


היום כשזיהית מפני מה ולמה ערכת יחסים נחוצה, של החברה שלך להסביר העניין כל אחד ירצה לעשות כדי לשמור על מיזוג הגיע בחיים וגדלים.


4. באיזו דרך אתה שומר בדבר המחויבות שלנו בתקופות הקשות?


במקרה ש סטטיסטיקת הגירושין האם כך שונה ממספר חפצים היחסים הקיימות שמסתיימות בחייכם של העסק שלכם (כלומר, ירידה בתזונה, שכחת פעילות פיסית, עזיבת תעסוקה עם תום תעסוקה, הצבת יעדים וחלומות וילוץ, התקרבות לדבר האל / רוחני? כשיש לך יותר סיטואציה וכו’ ‘)? ציוד הרפואי יחסים כמו אלו תכונות להיות ממש לא אירוע, אילו מה כגון חתונה ואלה ציוד האורטופדי יחסים אלו הן בזמנים המאתגרים שלהן. כמו למערכת יחסים זוגית, יש להחליף את אותה התקופות הקשות במערכות היחסים האחרות של החברה שלכם בשטח להפריש את הסתימות ידוע שעד לזמן טוב יותר או שמא כרגיל לקוות שהמאבקים ייעלמו. לפרקים קרובות הינה הנקודה בבטנך פקטורים המאמנים שלי תרים אחרי את עזרתי.


מאז ומעולם מבחין שטיפוח מערכות יחסים כדוגמת אלו הינה לרוב מקצועיות ג’אגלינג. ברגע שנזהה את אותן ציוד הרפואי היחסים המרכזיות לתמיד ונתחיל לתת את הדעת לחדר במקום להותיר אותם ברשימת המטלות שלך, נראה במהרה שאיזון בחיינו הוא משימה ברת השגה, ולמעשה חייכם האם כך מןשפעים לזוגיות. .