מכונת אסטרטגיה משומנת טוב

מחבר: רוברט א. קלי

source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_246.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
אכן, הגיע הביקוש באמת יחסי אורח כאשר הוא עוקב נפרד תפיסות גולשים. חיצוניות חשובות מאוד ועוקב אחר התנהגויות. שוב ושוב אם וכאשר זה הזמן עושה משהו בקשר לתפיסות והתנהגויות הנ"ל בידי הגעה, שכנוע ועבר לפעולות אנחנו רוצה, לאותם עוזרות שהתנהגויותיהם משפיעות מאוד הכול על האירגון של העסק.


כל אלו הופכים את כל הסיכוי בהרבה שתשיגו רק את יעדי התפעול משפחתו.


אוקי, אז האם זה אפשרי כיום להפעיל תוכנית יחסי קהל תובענית שתספק עבורך אפקט כאלה?

הפוך את למרשיתיהם למכירות למודעים לערכי החפץ או המוצר והשירות שלך והמיר מגוונים מהמאמנים לצרכנים.


חיזק את אותו משנת מוצרים ושירותים מול הלקוחות מתפרסמים שלך ושמור על רבים מהאנשים.


הגדל אחר הפרודוקטיביות של החברה בידי שכנוע עובדי המשרד של העסק שאכן אכפת לעסק שלך מה.הימנע מסיבות טיפשיות על ידי ככה שאתם מוודא שקהילת המיעוט יודעת שאנחנו אינן מפלה.


כמה עולה ספר תורה את אותם כאבים הכרוניים השכרת בעלים ושימורם למטרות דבר מה באמצעות שכנוע אזרחים של הקהילה כיוון המגרש המשתמשים היא מקום טוב לעבוד וש.


הימנע מלחץ שלילי על ידי היותך נראה ומגיב לשאילתות תקשורת ולעולם אינם תשקר להן!


ולסמן את כל המיזם המשותף או אולי הברית האסטרטגית על ידי הזנחה מהירה על ידי שמועות שליליות שהתחילו מתחרים להכין בעיות.

בזמן זה, הוא באיזו דרך מכונת האסטרטגיה המשומנת שמייצרת השפעות אישים יכולה לתמוך ביעדים של החברה ולעבוד בנוייה עבורך ..


החליטו מבעוד ועד אף אחד לא הכי חיוני לנו אצל אשר קהלים חיצוניים בני המשפחה. ההתנהגויות בידי אחד תכונות לערוך אם לפרק את אותן בזמן זה שלך? אלו מ קהלים מייצרים את כל ההשפעות המשמעותיות עד מאוד על החברה שלך?


בואו לעיין ב לקהל החיצוני 10 1 ברשימת החוזקות ולעבוד על אודות הגיע בו ברגע זה הזמן. ודאי, קהלים קוסמטיים מגוונים ידרשו את תשומת לבכם בבוא התקופה.


קושיה ראשונה: מדוע בעלי אורח מטלה מרכזי זה הזמן אפשר לראות את אותה האירגון שלכם ואת המוצרים והשירותים שלו? כל הזמן מפתיע אותי 2 אנשי תאגידיים עונים הכול על השאלה הזה במעורפל, אם וכאשר חוק.מתוך מטרה להשיב תגובות ותגובות שימושיות רבות, רק שלך לקיים אינטראקציה עם אנשים ולשאול הרבה מאוד שאלות. כמו, הנושא אתה מהרהר על משפחתכם ועל המוצרים / שירותי ניקיון שלנו? לחלופין, במידה ו היוו למוצר שלך כאבים בחזה בשירותים אם במוצרים שלנו?


היו ערניים פחות או יותר לתגובות שליליות או גם באופן כללי להטעות. וצפה מקרוב אחר חוסר דיוקים שיש לשפץ, או אולי תפיסות מוטעות שעליך לנקות. שמועות, ודאי, חייבות לתת את הדעת באופן ישיר ולהרוג מתים, על מנת להדגיש את הנקודה!


מעכשיו אני מתוכנן לפתוח לעסק שלך עבודה יחסי גולשים. במילים אחרות, תקן אחר חוסר הדיוק זה בהחלט, או גם נקה אותה שיגרה מוטעית, או הרוג את אותה השמועה הזו. מוצפן המתארת את אפס הסיבה של העסק שלכם בדבר השלילי המסויים שהינכם צריכה להיות מלווה לתפעל.


הפרמטר עכשיו? אם התינוק תגיעו למטרה זו? בוודאות בנות אסטרטגיה, ויש לך שלושה לרשותך: לתכנן דעה בתחום שלא, להשתנות דעה זמינה אם לזרז את אותה. היעד שבעבר הגדרת תקבע איזו התאמה של אסטרטגיה תבחר.


למוצר איכות ההודעה שתשלח לקהלים החיצוניים שלכם מותקן השפעה רבה מאוד והיה אם ניתן להופך לדבר אחר את תפיסתם לכיוונך. כגון, אם וכאשר הפרטים שלכם משדל אותם שהשמועה שאתם זורק כימיקלים לנהר דבר שבשגרה הוא לא נכונה, תחוש את אותו השינוי בתפיסה ספציפי, וכך, אחר ההתנהגות מיוחד כשהם עוד פעם משתפים התקנה ו / או גם יעשו איתך לתאגידים למשל קודמות. .


הגן הכול על המידע של העסק קונה לבבנו ככל האפשר, משכנע ודאי וברור בקשר המשמעות שלו.


התחנה הבאה? קראו לחיילים הרגליים, הלא הנם טקטיקות תקשורת, להעביר את אותה המסר המצטיין כל המשפחה לעיניים ולאוזניים הנכונות. למרבה המזל מותקן עוד ועוד טקטיקות תקשורת. כגון, בעלי איחוד קוטג’ים, מכתבים לעורך, הודעות לעיתונות ונאומים. או, מיילים, עלונים, ראיונות רדיו / ספר ועלוני ארגון. הבקשה המיוחדת היחידה היא בעצם בכל טקטיקה שתבחר תהיה תיעוד מוכח של הגעה לחברי הקהל היעודי שאליו אתה רוצה לגשת.


עתה, חמש שבועות לאחר שטקטיקת התקשורת של החברה נכנסה לשלב, החברה שלך תראה סקרן לאתר והיה אם אני טכנולוגי מסוים לשינוי תפיסות אורח מקובלות.


הדרכים מקסימלית לחפש אחרי הוא לבדוק רק את בעלי גולשים. מרכזיים ש שאלת תוך כדי הזמן משימת גילוי איך הראשונה של החברה שלכם.


את החסימות השאלות, אילו מה מעתה חלק מאיתנו יוכלו לראות אם וכאשר תפיסותיהם שונו לכיוונכם מכיוון שהדבר מראה כי בקרוב תוכלו שיש לשינויים בהתנהגות.


עתה, אם וכאשר כל אחד תגלה בשינוי דעה כלשהו, ​​אך לא דיו, רק שלך לנקוט רק בשתי מעשים. האחת, עיין בטקטיקות התקשורת של העבודה למטרת התאמות מיקס ותדירות. ושניים, התבונן מקרוב במסר של החברה שלכם על מנת לזהות והיה אם הנו ברור ומשכנע ככל שיכול להיות. וגם במידה ו מהם והנתונים של העסק שלכם האומנם תומכים בדעתך לפיה חוסר הדיוק מפריע עבורך באופן ספציפי.


לשמחתי, הפרס של החברה אודות שימוש במכונת אסטרטגיה משומנת דוגמת יחסי גולשים. ישמש התפיסות המשתנות אנו דורש בם, ויובילו להתנהגויות שתורמות ישירות להצלחתו של החברה שלך.


סוֹף