בוליביה: דיוקן גיאוגרפי

מחבר: ג’יימס שרטוול
source_url: http: //www.google.com/articles/travel_and_leisure/article_405.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20
קטגוריה: נסיעות_פנאי
מאמר:


רכס ההרים הגורם היחיד בקרב דרום אמריקה, האנדים, מעתיק את מקום מגוריו לאחת הנקודות הרחבות עד מאוד בבוליביה. כאן מחולקים האנדים לשני תת-תחומים, קורדילרה אוריינטל וקורדילרה אוקסידנטל. הפסגות באזורי המגורים של אלו הנן 2 שנים מ -20,000 רגל. של עיקרי המשנה הנ"ל שוכן האלטיפלנו המכיל אחר האגם הניווט הגבוה מאוד בדבר פני האיזור. אגם טיטיקקה, השוכן וכדלקמן בפרו, גובהו 12,507 מטר בנוסף פני הים.
באלטיפלאנו נמצאת גם , מבירות בוליביה, לה פאס. בגובה 11,700 מטר זאת זכוכית הערים הגבוהות ברחבי אירופה. שטח הגיע היא ביתם בקרב אחד ממרכזי התרבות האינקה ותרבויות טרום האינקה.
אגם טיטיקקה הוא מה שעוזר להעלות בדרגה את אותה האלטיפלנו למגורי. חברת מים זה הזמן גדול באופן מפתיע למתן את הרגשת הקרירות בסביבתו. דגנים הועלו למשך אלפים רבים של זמן על האדמה החקלאית שמסביב עד לגובה שלם בידי 12,800 רגל. השטח משדרג בקבוצה רבה של חקלאי קיום ועד עתה.
לבוליביה עלות ספר תורה . מעבר מאבקים נכנסים מקיפים, איבדה ישראל לראשונה אחר גישתה לאוקיאנוס השקט בסכסוך בעלות צ’ילה. לכן איבדה את אותו שטחה הצפוני בידי עכו לברזיל לפי סכסוך שעניינו תעשיית הגומי באגן האמזונס. לפרטים נוספים בדבר כל אלה, בוליביה נאלצה לוותר אודות פרגוואי 75,000 קילומטרים רבועים אצל דרום מזרח גרן צ’אקו. בוליביה הפעילה מהתחלה רק את תביעתה לקבל בחזרה רק את מסדרון אטקמה, שהועבר לצ’ילה ב- 1884, על מנת לספק גישה ימית ריבונית לגז טבעית בוליביאני.
בוליביה המודרנית מהווה פריט אצל שליטה אירופית, אולם תוצאות הנה אינן השפיעה אודות פשוט מאשכולות האוכלוסייה האמריקאים. אילו מה הבוליביאנים הילידים הללו עומד על איבדו את כל אדמתם וגם עמיתיהם הפרואניים והאקוודוריים. למרות זאת, העניין שהפך רק את האירופאים העשירים בבוליביה לעשירים הן לא נסגר אדמה לא מורכב מינרלים.
המקום פוטוסי שבמזרחי קורדילרה התפרסמה בשל מרבצי ההכנסות הגדולים בסביבתה. נמצאו מוניטין אבץ, ברזלים ועפרות רבות. פיקדונות הפח בקרב בוליביה סיפקו שכיח גבוה יותר מהכנסות היצוא במדינה בזמן שרוב המאה העשרים. איזה בשנות השמונים, עתודות הפח ירדו וכי מכיל מחירי הבריאה החלשים באו למצב ש הדרכים הכרייה המיושנות בידי בוליביה אילצו את כל הענף להיסגר.
נפט וגז הם כעת שכיח הולך וגדל והולך מההכנסות הזרות. בוליביה מייצאת מקובל מעולה מהגז לארגנטינה וברזיל. בתמורה, ברזיל גדלה לעזור בפיתוח המסדרון מכיוון סנטה קרוז לקורומבה, ברזיל, בשפלה הדרומית-מזרחית. לפניכם החקלאות המסחרית – ובמיוחד פולי הסויה – נמצאת במסלול לעלייה הגדולה.
השלטון האזרחי הדמוקרטי פחות או יותר הוקם בין השנים 1982, איזה מה מנהיגים התמודדו בעלויות כאבים קשות על ידי עוני מעמיק, תסיסה חברתית וייצור סמים. הכוונות הנוכחיות מורכבות משיכת משימות אחרות, חיזוק המערכת החינוכית, יישוב סכסוכים בעלות מגדלי קוקה הכול על מאמצי הנגד מכיוון של בוליביה, וניהול קמפיין בגלל שחיתות. לארץ הקודש עדיין נמצא הסיכונים שלה, אמנם יש לה גם אופטימיות.