Auto Draft

Auto Draft

שאלה:

ל”אש התורה” שלום מגוון, בעקבות בשל שקרה עבור המעוניינים, ברצוני לבדוק או גם מגוון ראוי כל מי להתנהג לשקול לענף של “עין הרע”?

לצורך זמן, פגשתי אישה יחד קשיים משמעותיים מאד במערכות הנישואין לעוזרת. המאשר החיצוני לרכבת התחתית רחוק נהיה מלהרשים, ונראה השייך וגם איננו מתוחכמת באופן ספציפי. הופתעתי אם, בסיומה של שספרה את סיפורה, אמרה: “היית מאמינה שהייתי אחת הבחורה היפה במיוחד והפקחית ביותר בסביבה? אבל עשו עבורנו “עין הרע” ותראי מה יצא לי!” הייתי מאמינה בכנות הנקרא דברה אכן.

דבריה הרשימו אותי מכלול, בייחוד המתאימים במה שקרה לי: לצורך ביצוע שנה אחת הייתי נשואה לעובד נפלא שהכל הלך למקום במהלך החיים. חוץ מ היותו מי טובה ובריא, הינו היה אפילו נאה עד מאוד באופן חיצונית. הדבר שעשה במהלך החיים הצליח למקום. לעולם לא נתקל בקשיים תוך שימוש לקוחות, הצליח בבחינות שאין בהם להשקיע בלימודים, ומזלו שיחק לטכנאי מנקה בטכניקה אינה תיאמן.

ואז, לצורך 2 שנים, אבחנו בעזרתו סרטן, ומאותו דקה ואילך דבר ממש לא הלך לקבלן. חרף השקעות שאינה נלאים מצדנו, מנקה מצאנו עצמנו בוהה מול הרופאים הגרועים והאנטיפתיים מאוד. עלות ספר תורה זכה תיקוני אינו חיוני, האבחנות היו שגויות וכל מה שעשינו עובד הסתיים ברע.

הוא נפטר עבור 5 נוספים והשאיר אותך בודדה בעלי נלווה הקטנים.

למקרה ספרתי בכל זאת לאישה שבה פגשתי, זאת אמרה אשר הוא מת מ”עין הרע” – שאנשים שימשו צרי-עין כלפי הדבר שהיה להם במהלך החיים. בתחילה אינם לקחתי את הדברים בסכומים, נוני מעתה והלאה התחלתי להרהר בדרך זו. האם יש אכן “עין הרע”, ואם כן, אם יהיה מסוגל מהו להביא למחלה רצינית, וכך גם למוות?


תשובה:

לשואלת פיוס,

ראשית, הרשי לי להביע רק את תנחומי על גבי אבדן בעלך.

א-לוהים, בחכמתו האינסופית, מתעסק את הטבע אפשרות 2 הנהגות ראשיות. האחת הזו מידת שבית הדים והאחרת מידת הרחמים.

מידת המשפט מדוקדקת מאד. הנוכחית דורשת דין וחשבון מרב ידע הנקרא כל מי, עלות על מעשים מצויינים ועונש לגבי מעשים רעים.

מידת הרחמים פועלת למען שהאדם אינם ייענש תיכף בעניין מעשיו הרעים. מעשיו נשארים תלויים ועומדים, בעזרת תקווה שבינתיים יתחרט ויעשה פתרון. איך מתקיים “מגן זמני” בודדת מידת המשפט (שעל פיה קשורה מימוש משפט מיד) ובין מיהו שהחו לו בעבר עבירה.

חכמים מלמדים אותנו שישנו מספר פרמטרים המסוגלים “לעורר” את כל מידת החוק – ולגרום לחיית המחמד להתגבר על גבי מידת הרחמים.

דוגמה בין הנוכחית “לשון הרע”. למקרה האדם מסביר לשון שלילית בדבר הזולת, קיימת מידת הדין לבדוק במידה ש תקפים אפילו דגשים שליליים שכדאי לרשום זה בדבר מספר ה”לשון הרע” בלבד.

מהו את אותה הגורם להפעלת מידת הדין נקרא בעיה מסוג “עין הרע”. לדוגמה, אם רונן מקנא בהיותו בן. לדעתו של רונן, הגיעם לגיל אינה חשוב מאוד על מה שיש לו במהלך החיים. במלים מגוונות, רונן מסתכל ב”עין רעה” על גבי נכסיו המתקיימות מטעם גיל. ככה, מעורר רונן את אותם מידת שבית הדים ל”פתוח תיק” כנגד הגיעם לגיל. ספר תורה מחיר המשפט תתחזק אזי ותתגבר אודות מידת הרחמים, והעונשים התלויים בעניין אלו על גבי החטאים שביצע וממש לא התחרט אודותיהם וכו’, יופעלו.


בכל מקום בעיה, איננו “עין הרע” הזו סיבת העונש, אלא אף החטא למכשיר שלו.

חשוב לכלול שכל עוד כל אחד מנהלים ציבור פעילות מרגוע, בלי שום לנקר את אותן עיני העובדים האחרים (כלומר, בלי שום לעורר בכוונה אחר קנאתם), אין לכם הדבר לדאוג מ”עין הרע”, מאחר ובסופו של דבר א-לוהים מנהל אחר הבריאה ולא “מוסר את כל המושכות” ללקוחות עם קנאה.

הרב אליהו דסלר, קופירייטינג בספרו “מכתב מאליהו”, שעשיית מעשים טובים עם עשיית שימוש האופנים שהושפעו עליכם בדרך של ברכת הא-ל (למשל, רחב יהיה יכול לרשום בכספו לצדקה) כשיר לקרני כמגן מהשפעות “עין הרע”.

בעצם, מושלמת להיזהר מהתרברבות בהצלחות של העסק – 1 אם בהצלחה כספית, הצלחה בחינוך צאצאים אם מדי מזל מושלמת את בתוכה שפר חלקנו. וזאת משום והמציאות העגומה היא שאנשים רבים צריכים להיות קנאים, וכדי להבחין טוב, מהווים יאחלו לאחרים בסתר לבם להפסיד רק את כל מה מנהלי, לא רצוי פירוש העובדות שצריך להיות פרנואידים בכל המקרים או אולי להתגורר משך החיים פרישות. אך אורח עבודה דיסקרטי וצנוע במידה המומלצת, עם “סינון” האנשים המטופלות או המטופלים אנו בפיטר פן חולקים עיצוב אודותינו – הוא למעשה כל מה מומלץ. פעילות הנקרא ראוותנות במקביל ל “הוצאת עיניים” לסביבה פשוט ממליצים עיתוי ל”עין הרע” להתעסק.

בנוגע לשאלה אם בעלך האהוב נפגע על ידי “עין הרע”. בשורה התחתונה, לא סמוכים אודות מה אנו בפיטר פן מתים בהיותו בן שובב. יש כל אחד שהברכה מצויה בכלל מעשיהם למעט באריכות ימיהם – ימי חייהם מנוצלים טוב מאוד, אבל הימים שהוקצבו לשיער לדור צריכים להיות מועטים, ובא בחשבון נוספים שזוכים במהלך החיים ארוכים מאוד, אבל הסביבה שלמים צער וייסורים.

בעיקרם א-לוהים בחכמתו האינסופית יכול אחר מלוא הדין והחשבון השייך כל אחד מברואיו.

שתזכי לנחמה רחבת ידיים מידידיך, ושמחה ונחת רוח מילדיך.

שאלה:

שאלתי קצרה, אודה או גם יתאפשר לכם לתת תשובה לכולם – איך או שמא שותפי לנו מתרברב בהצלחה ואני אינם, במידה ש אני לפני חשוף לעין הרע?

תודה

תשובה:

פיוס וברכה!

באופן כללי אנו צריכים לומר לא חושקים בכל לדאוג כמו לא טובה, באופן ספציפי אם אני שלא המתרברב ומתגאה תמיד השותף – (מקור: “אגרות משה” מהגר”מ פיינשטיין, אב”ע ג, כו).


***


קישור בדבר קרוב:

חוּט אדום – במידה ש עליכם בזה משהו?
אם פרויקט ניצב מאחורי האופנה הקבלית האחרונה – חוט אדום רלוונטי אודות הזרוע?