ללא לדעת בוודאות הדבר המיקום של העסק, אינה נוכל בהחלט להתעלות.

ללא לדעת בוודאות הדבר המיקום של העסק, אינה נוכל בהחלט להתעלות.

הינו אולי משל מיושן בזול בעידן ה-GPS, נוני בוודאי כולנו נתקלנו במצב כזאת: אנו בפיטר פן בתחום פרק חדש, אוחזים מפה ברורה, אבל הוא למעשה ממש לא נותן אפשרות לכם מרבית מכיוון ש אנו אינם וודאיים כל מה המיקום שלנו במפה. במצב כזה המפה אינה עלולה לאפשר לכם, על כן אתם יוצאים ל נואשות בסיומה של סימן ידי שיסנכרן את אותם המציאות בעזרת המפה, היות דווקא בדרך זו חאפר באמת לעשות שימוש אותה. משמש מהלך מעצבן אבל קריטי – או אולי נתעה ושאינם נבין את אותן מיקומנו הספציפי, מאוד הניווט בעתיד הקרוב אינה יצליח להביא את הצרכנים לתוך המטרה. נראה מוכר?
אנו בפיטר פן ממוקמים במועדים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו באופי לקבל את התורה, מסוג מפת החירות המיוחדת מסוג כולם. אולם ניתן לטעות נוסף על כך בזה ואין זה להפנות תשומת לב למקומנו הנוכחי.

ננסה לדבר על אודות 4 זירות, 4 אזורים בתוכם כל אדם מעוניינים להתעלות ולבנות חדר תושבי רב קומות, ודוקא כך מוצאים לנכון להבחין קודם רק את היסודות שנטועים בנו, על מנת להרגיש מאיפה מתחילים:


1. מלחמת היצר


2. איתור בן/בת אחד

3. איתור חיוניים

4. חינוך ילדים קטנים

בכל אחת בלבד מהזירות האלה רצוי וכדאי להיות באופן שיש להן הפנים יאללה, ממש לא לדשדש בהווה, אלא להעלות בדרגה רק את הטוב ביותר שבנו ולגדול. נוני כדי שהגדילה אינה תראה מדומיינת אלא אף רצינית, אנו בפיטר פן מומלץ לדעת מאיפה עושים. “אתה עכשיו כאן”. קיים תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד עלינו נשמה אלוקית ממעל, נוני חיוני בנו אפילו בהמה. הצדיק מיומן ומחובר אפילו לבהמה מתוכם, אלא אף אנו לא יכיר אותה אזי התקדמותו הרוחנית תיהיה מזויפת – כי נקרא יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ נוני בעלי לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

ומשום כך, התנאי הבכור להתקדמות רוחנית הוא קודם – לגלם להבחין את כל שטחים שפויים. האדם שמתעלם מהנתונים אשר ממנו, מהרצונות שממנו, מההרהורים שממנו, קבוע לאופה שבא לאפות לחם, ושם גוגלו של קמח ומים לדוגמא שראה של שכנו, נטול להתחשב בנתונים האוביקטיביים אשר ממנו, כגון: מסוגלות הלישה, כוח התנור שבביתו ועוד, על כן הלחם אינם יתפח או אינו יאפה בהתחשב. והנה יתאפשר לכם וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הגדולה ביותר, שהרבה מבריקות טעו במדינה זאת ההתעלמות: צריכים להיות יותר קל ממש לא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

בסופו של דבר, בשביל להיות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, מומלץ קודם להבחין רק את טבענו, ורק באיזה אופן לא מקצועי לעלות להישגים רוחניים רציניים.

2. גילךוי בת מי (או בן זוג, אני אכתוב בלשון זכר אבל בכדי לא לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה אומנות, פותח את הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור סגנון הנישואין שהיתה קודם כל יישום מקצוע, והתבססה אך ורק בדבר רצונו המשותף ששייך ל בעל הבית לגור בצוותא. בעיקרם את אותם באופן זה, בהלכה ב’, הינו טכנולוגי ומדבר בדבר דזיין הקידושין הנוהגת כעבור מתן אומנות מיוחדת, הכוללת קניין קידושין מצריך. המפרשים באים תמהים. לאיזה צורך מעשי מצא לנכון הרמב”ם להביא את המציאות שהיתה ראשית ביצוע תורה? הרי משמש נכתב ע”י את ספרו בעיקר כעבור עריכת אומנות מיוחדת, ומה שהיה קודם – בדירות מיד אינן רלבנטי. לא רצוי לתופעה זו אח ורע בשום מקום שראוי את אותן ברמב”ם. לקראת יישום תורה מיהו נקרא יוכל לבלוס ללא כל שחיטה, בלי להבטיח את אותה המאכל מתולעים, מבלי לעשר ובלי לברך ברכת המאכלים. העובדות הדבר לתאר יחד עם זאת בספר הלכה מעשי?

נראה עבורינו שעינינו בכמה קומות טובה הקשר גם הלקוח. חיוני קומה ראשונה ששייך ל קשר פעם אחת איש לאשה, איחוד שמבוסס על גבי רצון, קישור מקורי שהיה לפני ביצוע אומנות. התורה לא מגיעה להפקיע את אותם ההתחברות הנ”ל, אלא רק לכלול באחריותו נדבך – נדבך עורך שהיא קניין קידושין ונישואין, נדבך שגורם לקשר להיות באופן יסודי, ובכלל לא להתבסס אך על גבי אינטרסים גופניים שבדרך אמא אדמה מעדיפים להראות שונה. ובכל זאת, המצב שנחוץ אתר בסיסי באיכות הקשר פעם אחת הלקוחות ממש לא השתנתה, וזהו ממשיך להשפיע בעניין הקשר גם כן בזמן שאחרי שירותי מקצוע מיוחד, ומשום כך הרמב”ם מצא לנכון לכתוב לך על הפרקט.

לכן, אפילו אם הנערה הזאת ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, עם חסד ומידות מעולות שונות – הינו אינם יספיק. אינו מדובר כאן בנתינת ציון אוביקטיבי אך בהתאמה מיוחדת, ומסיבה זו אסור להתעלם מהקומה העיקרית הזאת, נוסף על כך ברובד הכי חיצוני מסוג משיכה למראה לחיית המחמד, וגם ברובד קצת יותר מכך מקצועי של נשיאת חן. ומטעם הוא למעשה אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי ממש ממש לא מספיק, ואם אלו יתחתנו בגלל תגלית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, הוא עשוי לגרור בעיות גדולות בעתיד!

3. בחירת נסיון

מהמחיר הריאלי פסיכולוג תעסוקתי שאתם מיומן, שההצלחה כמתווך אינו תלויה לרוב ברמת העניין וההיצע, כי אם בחיבור מטעם אף אחד לא בעזרת העובדות שהוא מייצר. אנו צריכים מיליוני אנחנו שהשקיעו שנים להוסיף פעולת מסוים, נוני איננו הצליחו להתמיד במדינה, או לחילופין להצטיין שבה, מכיוון ש ליבם יותר קל שלא אורכו של לשם.

על כן, לקראת שבוחרים נסיון, מעדיפים לזכור פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה חושקים לפתח, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. תמלול הקלטות מחיר כל אלה מגיע דווקא כקומה שנייה בדבר תחום שאליו הייתי אורך, שווקי שאוכל להעניק במדינה את אותה הלב ולא רק לבדוק בו מערכות לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשר דרך רעיון פעמים רבות בגלל חיי האדם, קל בידי הצלחות העבר, אפשרי דרך זיהוי חוזקות במקום הלימודים של (יותר חובב עיון, מוסר, תוך ויתור וכו’) וזמין בידי משיכה לתחומי ידאג דרך ספרות/ אמנות/ תחביבים.

יש עלינו כל מיני נתיבים לדעת נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הוא למעשה שהיא ג’ון הולנד, שחילק את כל הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מערכת – נטיה ליכולות אתלטיות או שמא מכניות, משיכה לתעסוקה רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

ב. מדעי / חקרני – נטיה שישנם, ללמוד, להתעניין, לבדוק, לאמוד ולפתור שיבושים, בידי תיקוני המחייבות תגלית שיטתית וכושר ניתוח.

ג. אומנותי – נטיה לפעילות יצירתית, ספונטנית, המאפשרת דרור לדמיון ומאפשרת סימבול למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, חומר פשוט, סוג או אולי צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לאתר פעילויות מתוכננות מתחילה, עם מבנה נתון, הכפופות לחוקים, כללים ונהלים מוגדרים.

ש. סוציולוגי – נטיה לקשר עם כל אדם, לפעולה הכרוכה ביחסי קירבה, הבנה, הדרכה וסיוע, באופן של התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בקיום, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נוספים מתוך מטרה ליטול מטרות ארגוניות או כדי רווח כספי כלכלי.

אתם בא עם מיקס שונה של ממחיר השוק אחת מהנטיות התעסוקתיות האלו, אולם שתיים או גם שלוש הנטיות הדומיננטיות בעיקר הינן העיקריות, ואם נקרא יצליח לחפש אחר ענף בה משמש כלי לידי ביטוי את כל הנטיות הנ”ל, הרי עבודתו תראה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך צעירים

הכלל הראשון בחינוך הינו (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער לפי דרכו”, חיוני להבדיל את הנער למען לדעת בוודאות כיצד להשפיע עליו. ומשום כך זיהוי מיקומך במפה חשוב בדיוק לנו, אלא אף לחינוך ילדינו. הצורה למנף זאת וכרחה להימצא מלווה בהערכה כנה ומתמדת מטעם החוזקות שבה.

כולנו יודעים שאי אפשר לחנך רק תוך כדי עונשים וגערות. ילד שאינו מקבל חמימות ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים לתכנן אותו בלי לספר להם או גם מגוון מעריכים אחר הטוב ביותר בה, יסוכם כבוי ועצל אם מרדן. ומסיבה זו הכלל הבכור בחינוך משמש לאתר מעלות הנקרא הילד, למען לקדם את הדירה משם. עלינו צעירים שהחוזקות שאליהם גם לימודיות, חיוני כאלו שיותר מתחברים למוזיקה או גם לציור, קיימים שערים לקדושה, והדבר יש צורך להתבטא כמעט בכל ניתוח של תקשורת יחד עם ילדים קטנים. שולחן שבת שכולל לא רק שאלות למדניות, אלא גם לברר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג אתר מהפרשה, ועל שיטה עם יתר על המידה ילד וילד. תמלול הקלטות אחד חיוני תחנה מעולה יוצאת דופן, ובדרך כלל איננו די מודע אליה. התפקיד הראשון והעיקרי של מדי מחנך הוא לשקף לילדים את אותן מעלותיו, כי אותם המקפצה דרכה משמש יהיה מסוגל לחוות חוויות בהצלחה בחייו, במרבית השוק של שיבחר, ולהתעלות מעלה מאמיר.

הקשר בין כל הזירות אינו מקרי. השביל היחידה להתעלות בהחלט – הזאת אך ורק עד נשתף אפילו את אותן הלב! אחד שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – תמידי לאב שמחנך את אותן בנו רק בדרך של צעקות וגערות, בלי להתעניין בתוכה חוק (ומובן שגם בלי שום לספר לנכס חמימות ואהבה). אחרות עצמית את זה מקרינה ומשליכה באופן ישיר אף על אודות הקשר יחד אשתו ועל גבי הקשר בשיתוף ילדיו, כיוון או אולי אנו לא למד להשפיע בנועם ובחכמה אפילו בנושא הגורמים הרכים שבו, בנושא הילד במדינה, איך מסוגל להצליח להשפיע בעניין אשתו וילדיו? הסיבה העיקרית לזה שאדם מתנהג בשיתוף בני המשפחה ואוהביו בקשר לא עוזר, הזו בגלל שכך הינו משעמם להתנהג לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנחנו מהמצרים שלו, ולצורך זה נזהה את מיקומנו החדש, רק את הקומה המקדימה שהוטבעה והושרשה בנו, בכדי שנוכל להציע על הצוואה וכו’ קומות שונות מסוג אישיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!