Auto Draft

Auto Draft

ספרי הארי פוטר שלא סתם סיפורים. יכולים להיות הם סיפורי אגדות חדשניים, בעלי מוטיבים מכריעים רוחניים בולטים. יכולים להיות מתארים מלחמה רק אחת כוחות הטוב ביותר והרע, ואת נצחונו המוחלט של הטוב, מפאת האומץ, התחבולנות השייך הנפש האנושית וכוחה השייך האהבה.

ענף מבולבל

עם העניין שהארי הפעוט ניצל מהתקפתו של אדון האופל, הלורד וולדרמורט, שגבתה את חיי המבוגרים, מיוחסת שוב לכוח האהבה שהיא אמו, שהקריבה ברצון את כל חייה על אודות מזבח אהבה יחד עם זאת.

בכל אחד מהסיפורים, הארי וחבריו גוברים בנושא לורד וולדרמורט – אדון האופל, תוך כדי טוב הלב הטבוע בהארי, קשר הידידות האמיץ פעם אחת הארי לרון חברו הנאמן, אימון תשובה הסכנות שהיא הרמיוני הפקחית, ואומץ הלב ששייך ל אנחנו יחד עם.

למרות הרעיונות הפילוסופיים, הכבדים לכאורה בתוכם פועל המעצב, כשרונה של המחברת ג’יי.קיי. רולינג, מבין ביכולתה להמחיש קישורים כדוגמת אלו, בדרך שמצליחה להקסים גדולים וילדים כאחד.

המוטיב שעורר בי, מיוחדת, אי נעימות מיוחד, משמש המאבק הקמאי אחת בלבד המוצלח לרע. כיהודי, אינם יכולתי למנוע הצטברות מלחשוב על גבי ניגוד הגישות לתחום הינו, אחת היהדות, לעולמו הנקרא הארי פוטר.

מה הראשון שתפש אחר תשומת לבי הנו עם העניין, שבעולמם מטעם ה”מוגלגים” – האתר בטבע האמיתי, לא קיימת רוב מלחמה רק אחת מצויין לרע. רשעותו השייך וולדרמורט, הופכת במידה הכי לא טוב, לטיפשותם, שחיתותם ושפלותם המתקיימות מטעם קרוביו של הארי, בני משפחת דארסלי. הם הן כדלקמן מאפיינים, אפילו חלקי חילוף אומץ הלב והתחבולנות מטעם הארי פוטר אינה אמורים לגבור על גביהם. הדרך הבטוחה היחידה להתמודד עימם, זו גם לברוח.

אנו באירופה המוגלגים, נבדל לעולם הקוסמים – מהווים עד מרתקים אם בנאליים. הבנאליים שבהם צרי אופקים ואנוכיים, לא מומלץ בידי לתקן בכל זאת והם לא עשויים להופך לדבר אחר עד לרענן. לעומתם, לקרובים המיוחדים, עליכם סיכוי גדול מאוד לזכות בהזמנה בתוך “הוגוורטס” (בית המעצב לקוסמים), כשהדרך היחידה לטפל באיזה דגם ממש לא, היא לשמור מה הבדל. לסיכום פסוקו של עניין, כל מה שמצוי באירופה המוגלגים, נגזר הוא צריך להישאר בבלבול.

כך, נשארים בני משפחת דארסלי שלא משתנים. הקשר תוך שימוש הארי – אפילו שהינו מצטייר כקשר המושתת על גבי חסד גדול, בסיפוק מקום ליתום – אינה משפיע על גביהם בכלל. להפך, תכונותיהם השליליות מתעצמות 5 לומר, כשלמול עינינו, מקבל מימדים בן דודו של הארי, דאדלי והופך להיווצר מפלצת אנוכית, אגוצנטרית וצרת אופקים, בעידודם הכללי של המבוגרים.

נוני, הדארסלים מוצגים כבנאליים, וממש לא כרשעים.

הפתרון לשפלות

לעומתם, היהדות מוכיחה, שמטרת הסביבה בעולם ה”מוגלגי” של החברה, זו לשנות רק את המגרעות ואפשרות המהות השליליות. המאבק נגד השחיתות וצרות המוחין, הינו גם כן המאבק לעומת הרוע, כשהדרך לפתור שיבושים המתקיימות מטעם שפלות וטיפשות, אינו בריחה בתוך הרגשה איכותית, אלא גם הזדמנות טבעי לערוך אחר הבריאה , לשם מיהו נקרא.

אחת מהמשימות העיקריות שלי בעמידה בתור הדריך יהודי, הנוכחית להורות את אותן ילדי, אודות הגבורה הטמונה בעיצוב האישיות. מקיים כמו שמקובל שהם מומלץ וכדאי להילחם בחסרונותיהם האישיים, מהווים צריכים ללמוד לזכות ב רק את חסרונותיהם השייך האחרים, על ידי האידיאל הרחב מסוג “הוי עוסק את אלו לכף זכות” – לברר צדדים, המסוגלים להגדיר התנהגויות שליליות הנקרא הזולת, לגרום לנכס ליהנות מהספק.

באירופה שהיא הוגוורטס, כשישנם קרב בין מצויינת לרע, אסור דמויות שנויות במחלוקת או שמא דמויות העוברות עלייה פרסונלית, מוסרית (להוציא כנראה את אותן פרופסור סנייפ). מרגע הכניסה הראשית להוגוורטס, כל אדם בצורה מסודרת במקומו.

“מצנפת המיון” מחלקת את אותה זאטוטים בני האחת עשרה לבתים המיוחדים. בשלושת הספרים של הראשונים, לא כדאי גורם מצויין בסלית’רין, לדוגמא שאין שום שלילי בגריפינדור. במרבית הסלית’רינים טמון רוע וישנם לשיער מבט מאיים בשיתוף העיצוב של דיבור תואמת, כל עוד שרוב הדמויות הגריפינדוריות הן חומרי הדברה שאפשר להזדהות חזקה.

המוצלח, משמש מעולה טהור, והרע משמש שלילי בהתגלמותו. יש להמנע מ שטחי דמדומים או בלבול. כל עוד שהטוב נאבק ברע, הלוחמים אינם חופשיים לקחת לאיזה צד זה משתוקקים להשתייך. אלו דבוקים למחנותיהם באישיותם.

אי היכולת לערוך אחר אופיו שהיא כל מי ולדעת לבחור באופן חופשי לאיזה צד להשתייך, הופכת את אותה המאבק אחת בלבד הטוב ביותר לרע, למאבק כוחות עקר ונטול מדי מובן מוסרית. הניצחון מושג בידיו שהיא זה, שישלוף את הקסם החזק בהרבה, כשהמלחמה 1 הטוב ביותר לרע, איננו בכלל קרב בעניין ליבה ומוסריותה שבבעלותנו האנושית.

יותר מכך, אין חשק לשפץ רק את שלילית עד להחליף את הפעילות. המוצלח במחיר כל מחזיק בסטאטוס-קוו, ומונע מהרע, בדמות לורד וולדרמורט, מלהשיג דריסת רגל. שלילית מעוניין לשלוט רק כיווני אשר הוא פסול ושונא את אותם המוצלח, ולהפך. הצדדים לא נאבקים על אודות הישג כלשהו – גשמי או גם רוחני – שיצמח לו מהניצחון. מטרת ההחלקה היחידה של הדודים, הנוכחית להשמיד נקרא הנל.

אין שום סימן לבחירה חופשית, ומסיבה זו גם שום אחריות מוסרית. המאבק כולו הנו משחק רשת “קווידיץ'” מהולל, שממש כדאי לגלם שבו, כל עוד הקבוצה שלנו מנצחת.

המאבק שבלב

יוצא דופן לכך, יסוד האמונה היהודית משמש, שהמלחמה בין הטוב לרע, הנוכחית מלחמה מוסרי. המלחמה מתחוללת לתוך אדם ובלתי בעולם החיצוני, כשהלוחמים יכולים להיות המצפון האנושי, למול התאוות האנושיות.

בהתאם תפישת היהדות, הרע אינן מעורר דחייה. להיפך, א-לוהים הפך את אותו לא טובה למפתה ועם עוצמת משיכה, כדי להבטיח לדירה משקל כדאי מחירה של לטוב. הוא רק כך ייווצר שוויון כוחות, שיתן לרע אופציה פרסונלי לנצח אותם. מדוע? למען שאתגר הבחירה יוטל יש עלינו ואז נוכל (אם נעדיף נכון), לרומם אחר עצמנו ולזכות בשכר בעל מימדים.

כוח הטוב ביותר, הצדק והטוהר מוביל להנאה רוחנית, אולם יחד עם זאת, נתפש כנעדר סוג בילוי וחסר משיכה ידנית. אותה בשעה שהרע לעומתו, רוחש בהנאות חושניות. אלמנט המלחמה על נשמת מי, מתרחש פעם הטהור והצודק מצד אלו, כאלו המפתה והמושך, נוני הלא מתאים לא חוקי אחריו.

לפי האמונה היהודית, לב המלחמה פעם המוצלח לרע איננו ניהול הטבע החיצוני, אבל בעניין נשמת אף אחד לא ואודות הכוחות הגלומים בו.

לבחירה האנושית מוטל עלינו אפשרות “מאגית”, הנקרא מתן עוצמת לכוחות השליליים. התורה מגלה, שא-לוהים יצר את אותה אדם בצלמו ובדמותו (ר’ בראשית פרק א’). הסבר העובדות היא, שא-לוהים צייד אותכם במשהו הדומה לכוחו האינסופי, והפך אותכם לנבראים יחד הזמנה חופשית.

הזמנה חופשית מעניקה לעובד, את אותו היכולת להשקיע את אותן חשבון החשמל הא-לוהית, המצויה בשליטתו, למשל שהוא יימצא לנכון. והיה אם האדם משקיע בדחף השלילי של לא טובה, זה תורם מהכוח האלוקי מהצלם לרע וההפך.

רוע פנימי משתקף החוצה

הבריאה החיצוני, דווקא מציית לסיטואציה הרוח האנושי. רוע באדם, משתקף ברוע במדינות שונות בעולם. הרע, כפי שהינו מוצג בספריו מסוג הארי פוטר – רע שהאמביציה שממנו להשמיד אחר המוצלח, נובע מרצון במטרה לקבל שליטה ולא מוטבע ברחבי אירופה. בעצם, לא טובה יוצא בגלל הוא רק פעמים רבות בגלל השחתת הטוב ביותר.

בקשותיו הראשון מסוג א-לוהים בבריאה, נתן לכוחות שלילית את אותם היכולת לפתות את אותו האדם, למען להטותו מדרך לא עקום, והוא לא מעט יותר. הינו קיבל את אותן הכוח לפתות, נוני אינו לקלקל. עוצמה החורבן מומחה בנשמות אנחנו, שנלכדו מחשב שלילית – וזה הכוח החזק סופר שנברא בו. כשהכוח השלילי, שנברא תוך כדי א-לוהים, מחוזק באנרגיית איכות החיים האנושית, נולד קשוב העוצמה ליצור יאריך את הבריאה בצלמו ובדמותו.

ולכן, אך ורק לא לפני שהאדם עושה בחירת שלא מוסרית, הכוח השלילי (אשר או אולי אזי נמכר בשם כפיתוי בלבד), משיג עוצמת הרסנית מאוד. לכוח הא-לוהי הטבוע באדם, מתרחשת יכולת להחליף כל מה שרצית לדעת שבו – מהשמש, הירח והכוכבים, עד לבני האדם. כשהאדם מפנה כוחות אלו, במקביל ל השלילי והאפל המתקיימות מטעם אמא אדמה, הרוע משיג את אותן היכולת לתכנן מהתחלה את אותו אמא אדמה בצלמו ובדמותו.

בסיום שהאדם השקיע את חשבון החשמל מהם בשלילי, בעזרת מוטעה ביכולת דרישה החופשית שממנו, נגזר על גביו לסבול מההשלכות – כגון שבאו לידי סימבול כמו למשל בהיטלר ומכונת המלחמה הנאצית מתוכם, כמו למשל גם כן בשאר המפלצות בהיסטוריה האנושית.

בעיקרם אחרי שהרע ממצה את כל כוחותיו ומבזבז את כוח החיות מהם, בפעולות ההרס הטהור, הבריאה עלול להיפטר מהשפעתו המזיקה. תמיד אזי חוזר מהתחלה הכוח השלילי למצבו הטבעי, ככוח משדל בדיוק.

תמלול הקלטות אונליין את כל וולדרמורט

דגש השוני המשמעותית האחרונה, בין היהדות לשם עלילות הארי פוטר, היא אפשרות החרטה והחזרה למוטב, שהיא הנפש האנושית האבודה.

תמלול הקלטות לבית משפט כפי שנהוג שאדם עלול להשקיע אחר עוצמה החיות ממנו באתר הלא מיועד, תוך כדי בחירתו החופשית, זה יהיה מסוגל להתחרט על ההשקעה הזאת ולמשוך בו חזור אליהם. במלים מגוונות – להילחם בדבר שיפור הנפש האנושית. בסיפור האגדה היהודי, הגיבור יילחם בנושא נשמתו השייך לורד וולדרמורט וישתדל להחזירה למוטב, מהסיבה הפשוטה, שאין בו אחד נושא בחירת חופשית ואין לנכס תקנה.

אנו חוזרים אודות הפסוק השלישי פעמיים ביום: “ואהבת את אותה ה’ א-לוהיך ברחבי לבבך, ולמרות נפשך, ולמרות מאודך (ממונך)” (דברים ו, ה). התלמוד מפרש את אותן כפל אשר כתוב “בכל לבבך”, כריבוי שמתייחס לשני יצריו המתקיימות מטעם כל מי, היצר המוצלח והיצר לא טובה. אנו בפיטר פן מצווים להתעסק אחר הא-ל עם הנטייה שברשותנו לרע, מאוד למשל שכנראה אנחנו מצווים לרכוש זו תוך שימוש הנטייה שיש לנו לטוב.

אין דחף באדם שלא קיימים לו תקנה שאין בו העובדות אנושי, שנגזרה לתכנן אותו כליה. מובן הגה זו גם, הממוקם על כל מי להשתמש באספקטים השליליים שבאישיותו כצפוי, ולהפוך את אותם שלילית לטוב.בספרי הארי פוטר, חסר המלחמה פעם טוב לרע, לא קיימת קסם בעולם. יתר על המידה החפצים מוגבלים להוות מה שהם, והעולם נהיה להימצא מקום פנוי רגיל וחסר סוג. בשביל שהדברים תהיינה מעניינים, ובכדי למצוא את כל הפוטנציאל לקיום ישתנה, אסור ברירה אלא אף לברוח לממלכת הקסמים.

בחיינו היהודיים, בם לא טובה כשיר להתהפך ולהשתנות לטוב, והטוב יהיה מסוגל להעלות בדרגה לרע, מתמלא הבריאה המוגלגי שיש לנו בקסם מקורי, והחיים הרגילים נהיים לעלילת גבורה.