Auto Draft

Auto Draft

מוטל עלינו ענף בדיקה מקצועי הקרוי עליונות מדומה (Illusory superiority) שחוקר רק את הדרך אותה אנו מעריכים רק את עצמנו. לא ממש מדברים ממחקרים שנעשו:
87% מהסטודנטים ל MBA בסטנפורד דירגו את אותה עצמם החלפת החציון.
68% מהמרצים באוניברסיטת נברסקה דירגו אחר עצמם בעזרת 25% העליון.
70% דירגו רק את עצמם יחד עם מסוגלות הנהגה החלפת החציון.

85% טוענים שהם מסתדרים שיש להן אחרים בצורה משמעותית יותר מהחציון. 25% דירגו את אותם עצמם בלב 1% העליון.
93% מהנהגים טוענים שאנו גבוהים מהחציון.
88% מהנהגים טוענים שהם רוצים יותר מכך וודאי מהחציון.
(לגבי הנהיגה, שמא שבארץ המספרים הם לא ממש יותר מכך גבוהים(…

המספרים דומים לפרק זמן לרוב תחומים כמו: IQ כל עוד הסובבים אותכם,
זיכרון בעוד חתכי הגיעם לגיל שברשותנו, איכות הזוגיות בבדיקה אל מול לאחרים, אהדה בבדיקה אל מול לחברים, מיומנות וידע קוגניטיביות, צבור פועלים מקצועי ועוד.

מצד מיהו נקרא מושלמת, היות נולד עוזר ב לעסק ביטחון להרוויח תוספים ולהעז. מאידך גיסא, אין אפשרות להתעלם מההשלכות ששייך ל זה לגבי יחסים בעבודה, על אודות חיבה, על הסובלנות שיש לנו כלפי שאינם חרדיים, בעניין הנכונות לשמוע דעה מתחלף ואודות הנכונות של החברה שלנו להמשיך ולהשתפר. למה רלוונטי להשתכלל או גם אתם באחוזון העליון?

בפרשת השבוע (וישלח) בספר הזוהר נבנה “והיצר הרע מגביה לבו ורצונו שהיא אלו בגאווה, ומי קורה אחר… עד שיצר לא טובה מתגאה להמציא אותו ומושך את הפעילות לגיהנום”. יצר הרע הינו את הדירה עוצמת בנו שמרחיק את הצרכנים מאהבה, משמחה ומאושר. תמלול הקלטות לבית משפט מה שצריך שממנו זאת הגאווה. ברור שפה אינן מדובר כאן על אודות גיהנום למשל בסרטים המצוירים. גיהנום זה מה שקורה ברחבי אירופה זה בוודאי, שבו בני האדם לחלוטין בשטח שליטת היצר. גיהנום, הוא מריבות שהיא לא פוסקות במעונו ובעבודה, נולד מאבקי כוחות, את זה פגיעה באנשים שחשובים לעסק, הוא למעשה העדר יציבות ממשלתית, אותם התנהלות שמביאה לפגיעה אשר נקרא שנותר לנו ובפרנסה שלנו וכו’ מקרים. אנו חווים גיהנום לפעמים.

ספר הזוהר ממשיך ומתאר “מי שהוא לא קורה לעתים אחר היצר לא טובה, ולא מתגאה בכלל… ואז יצר לא טובה מתהפך להוות עסק לדירה, שאינו עשוי לשלוט לתכנן אותו. ולהיפך, את הדבר כל מי בקיא לתכנן אותו, כמו למשל… ואתה תמשול בו”. בקיצור ברגע שכנראה אנחנו אינם נכנעים לגאווה ולחשיבות העצמית שנותר לנו, אנו מפסיקים להימצא במקום שליטת היצר לא טובה ומתחילים לשלוט שבה. אז חאפר לגור חיים בלי דרמות, כעסים, חששות, עצבות ועצלות ואז נוכל לפעול בשמחה, ביצירתיות, במיגון ובאהבה. תוכלו לקבל שליטה בחיינו של החברה שלנו בענף שנהיה מנוהלים על ידי תבניות אוטומטיות שסיפחנו במסגרת חיינו.

נתחיל לדאוג למקומות בהם אתם מציגים ללא סיבה מציעה, ושבהם בני האדם סבורים עליונות מדומה. (האמת שתמיד העליונות מדומה, בגלל מהם קיים חשש שניקח קרדיט בעניין מתנות וכוחות שקיבלנו מהאל?) נוותר מרבית על הדרישה בהשוואה לאחרים.
ואז אבל נתחיל ולשמוע הרבה פחות יותר מזה לאחרים, איך שבהתאם יוביל לשינוי השיח הציבורי ואף כתוצאה מכך כמו כן היחסים הבין-אישיים שלנו ישתפרו כאשר מדובר משמעותית.