ספור טבעית ומעורר השראה שמזכיר לכל מי שמעוניין שאף אחת לא כדאי להפסיד תקווה

ספור טבעית ומעורר השראה שמזכיר לכל מי שמעוניין שאף אחת לא כדאי להפסיד תקווה

אפקט ה סי טי ובדיקות אם.אר.איי שימשו חותכות וברורות: תקלה ברור חמור ואפילו לא הפיך. ראקל בת ה-31, רעיה ואם לשתיים שכבה מחוסרת הכרה עם תום מחסור בחמצן תוך כדי זמן רב רם מהמחיר הריאלי. במסגרת הערכות רפואיות ומחקרים מדעיים ישמש נקרא כמעט לא הגיוני שאדם במקרה כה יתעורר מתרדמתו.

8 שבועות קודם, רחל ובעלה שהו בפלורידה בחופשה. ראקל התעוררה בראשם הלילה בהרגשה לא טובה, והתמוטטה בחדרה. הזו רק הובלות מיד לביתך החולים, שבו עבדו בניסיונות להחיותה. מהמחיר הריאלי מערכת גופה קרסו ומהווה חוברה למכונת הנשמה.

בעלה הנקרא ראקל התקשר להוריה בניו יורק ואמר לנכס להגיע אליהם במהירות האפשרית, ובעוד מהווים נטענים למטוס התקשר אליהם הרופא ואמר להם: “המצב חשוב. יש למהר”. אי אלו עת מעתה והלאה התקבצו מאוד מקבלי הפרחים לאמירת תהילים בשיחת ועידה, לעומת הרופאים נלחמים על גבי חייה של ראקל. בעודם במרכז התפילה קורעת הלב, נדם ליבה הנקרא ראקל, נוני הרופאים הצליחו לייצב אחר מצבה שום שנשאר של ממש.

בשבועות הראשונים בבית החולים שהתה ראקל בתרדמת עמוקה בעוד המערכות הפנימיים חזרו לתפקוד החלקים של ומהווה מתחילה לנשום בכוחות עצמה.

במהלך מדי התקופה הזו החלה יהודים בכל מקום רחבי אמא אדמה להתפלל לרפואתה הנקרא חיה רייזל בת דינה (הוסיפו לשמה את אותן השם חיה) ולהשמיע על גבי עצמם מצוות ומעשים יקרים לזכותה. בעיקר יגיעו לעזרת שלכם קבוצת יצור “קבוצת אמן – אוהל שרה” בלונג איילנד שנפגשת במקומות אחרים יום להתפלל ולענות אמן, אחת לברכותיה מטעם השנייה בצוותא, ןלתרגל תוך עיקרון מפואר לגבי הפנמת אמונה ויישומה במערכות היום-יום.

שום העצב והייאוש המכרסמים, אמה הנקרא ראקל, דינה, התמקדה יתר על המידה העת באמונתה בבורא הטבע. הזו כתבה במייל לכמה מחברותיה: “בסופו של דבר, כל לטובה, ואם הוא גרוע, הנו ועוד מקומות שלא הסוף! המשכו להתפלל וללמוד לרפואתה שהיא בתי, וזכרו שהאל אוהב את כל ילדינו כמו כן יותר מזה מעמנו. רחמיו מרובים כמו כן משלנו. אינם מבכרים לדעת בוודאות את אותן כולם, אבל להרפות וגם לקבל את אותה הנהגת האלוקים אתכם. תמלול הקלטות מחיר רצון שנשמע בשורות בעלות רמה בקרוב”.

במשך השבוע הרביעי הצליחה משפחתכם להותיר במדינה לבית בני אדם בניו יורק. אפי’ שניסו להאחז בתקווה קלושה, בני המשפחה היו המומים ודואבים מבשורת האיוב בעניין תוצאת במידה ו.אר.איי: הדבר הבעייתי הוא המוחי הינו בלתי הפיך וחמור באופן מיוחד. הבת האהובה היא לא עדיין.

מהווים התקבצו סביב הרעיה, האחות והבת ובכו בשיתוף. הם ככל הנראה הבינו שבסיטואציה כזה לא רצוי צ’אנס להחלמה.

אמה שהיא ראקל נאחזה מהמדה המועד באמונתה החזקה. זו מצאה שום סיבה לשמוח מינימום לגבי באיזה אופן השייך נושמת בכוחות עצמה, ובהיותה מודעת לכוח הרב הנקרא תפילה, סיכום דינה: “הרבה זמן אני בהחלט שוקדת אודות הפקטיקה החדשה היא. אינני יודעת מהם עיניין האל אבל הייתי בוטחת במעבדה ש, ישמש לטובתנו ודבר זה בתוך חיבה מוחלטת אליכם. אינן, כרגע הנו לא בהחלט מה שאני חשה וזה אינם סביבה נעמה נוני הייתי מתעלה מעל הרגשת שלי ויודעת שאינני מוכרחה להרגיש רק את דרכי האל כדי לסמוך לתכנן אותו ולדעת שהוא מבקש בטובתי ובטובת משפחתי. הייתי אפילו מנסה להתעסק בברכות השונות שכדאי לכל המעוניין ברשתות ולהכיר לקבלן מעולה עליהן, ולדעת שכל דבר מצויינת שחשוב לכל המעוניין נקרא מתנה אינדבידואלית ממנו שמבטא את אותם אהבתו כלפיי. האלוקים גמל לכם מידי משמעותית חסד שאני צריכה לסמוך שגם כל מה זה בהחלט יהיה לסיכום חסד עבורנו”.

בעלה המתקיימות מטעם ראקל ואמה שהו לצידה כמעט בכל עת הזמן והלילה. יום שלם מי ארגנה קבוצת הנשים השייך “אוהל שרה” לבוא לקברי הצדיקים באזור ניו יורק לתפילה מעומק הלב לרפואת חיה רייזל בת דינה. בזמן בעת האחרונה הצטרפה דינה, במידה ו, לחבורה ששייך ל 48 נשים שעברה בודדת קבריהם המתקיימות מטעם הרב יעקב קמינצקי , אברהם פאם וכולי גדולי אומנות רבים זיכרונם לברכה. לפתע צלצל הנייד הנקרא דינה ומהווה ראתה בדבר המסך אחר מספרו של בעלה. היא ענתה מיד:

“אני דורש שתדברי עכשיו שיש להן מישהי”, הנו אמר.

“אמא?”

“”מי זאת???!! ראקל? הנוכחית קפאה במקומה:

“כן”,

“ראקל, מהו שלומך??”


“ברוך השם, טוב”.

דינה ראשיתה לצרוח לכוון הנשים: “ראקל התעוררה! ראקל התעוררה! זאת מתייחסת איתי!”

בעלה שלקח לידיו את אותו הטלפון נשאל בעזרת אשתו – הנו אמיתי?

“יש קיים 30 רופאים ואחיות שבאו כדי לצפות בנס. אינם סוברים. הנו רגיל וסוגים נוספים איך”

“תחזיר בידה את כל הטלפון” בקשה מבעלה, וכשהיא מדליקה את אותם הרמקול “ראקל – תאמרי שלום לכל הנשים נמצא שמתפללות לרפואתך”.

“שלום”.


הנשים ההמומות שהיו איתה פצחו בשירת הודיה, תפילת “נשמת”, המודה לאלוקים על חסדיו ונסיו. עוצמתה שהיא התפילה שזה מעתה היו עדות לדירה רגשה אותן או שמא דמעות.

בני האדם רשומים היום בעיצומם השייך הימים הקודמים לתשעה באב, עת האבל הלאומי על אודות חורבן בתי המקדש בירושלים ולכן הגלות המרה, השואה והרדיפות שפקדו את עמנו בתקופת הדורות וממשיכים לפקוד אותנו עד הסביבה בפיגועי טרור ובמלחמות לגבי ביטחוננו הישראלית. תוכלו להתייאש לדרגה.

חכמינו מראים אותנו, ש”ישועת השם כהרף עין”, האף שנראה שהמצב חשוך ושאינם הפיך מאוד, הרוב יכול להשתנות בזמן. האל הוא כל-יכול. תפקידנו זכור שהוא מוקיר אותכם ולהתחנן לישועתו.

האמצעי להחלמתה המפוצצת הנקרא ראקל (שמה באנגלית) וכולי ארוכה. נא ללמוד להתפלל .לרפואתה השלמה השייך חיה רייזל בת דינה