Month: January 2023

עבור מי שישב בחדר ההמתנה נקרא מה משותף: כולם המתנו בדממה לרגע כואב של ידוע מזעזעת.

ההשגחה העליונה זו זאת שצירפה את הציבור לקבוצה יוצא דופן באותו יום שלם רביעי בבוקר. אני בהחלט שוכנת תוך שימוש

Read More
ינון כהן איבד רק את רגליו בזמן שירותו הצבאי בגולני, אך אינו איבד את אותן התקוה ואת האמונה.

ינון כהן, 22, במקור מדירה חרדי בפתח תקווה, ספורטאי מצטיין, התגייס לגולני. 8 שבועות מאוחר למעלה, התרחש זמן האירוע שעתיד

Read More
Auto Draft

לטיול בן שבוע במדינות שונות בעולם, לקחתי אליי כל תיק עור אמיתי חמימות ובלוי, ובתוכו נוסף סוודרים, שלוש חולצות גולף,

Read More
הקישור לנשמה שבנו פקטור עימו אינטואיציה יותר טובה, בריאות, ואושר עילאי שמגיע יחד עם היותנו שמחים ללא תלות בנסיבות.

בזוהר עוצב בעניין פרשת השבוע (נח): “בכל זמן שמתרבים רשעי עולם, הצדיק שנמצא ביניהם, זה נענש תחילה”. הזוהר מרחיב בגלל

Read More
Auto Draft

מוטל עלינו ענף בדיקה מקצועי הקרוי עליונות מדומה (Illusory superiority) שחוקר רק את הדרך אותה אנו מעריכים רק את עצמנו.

Read More
אפשרי להמשיל את כל מכאני היחסים הנקרא ספירות הפעולה, אל הבית משפט, בתוכה החסד נקרא הסנגור והגבורה (דין) הזו התובע

חסד, גבורה ותפארת, הנן שלושה הספירות הראשונות מסוג הפעולה, ובתור שכאלה מוטל עלינו ביניהן מערכת יחסים הדדית. לחלק מצד הספירות

Read More
העובדות הדבר האמיתי להגיד לעובד שנמצא בכאב גדול? המסורת היהודית מדריכה באיזה אופן לנחם את אותן האנשים הזקוקים לזאת במיוחד.

מוסד שלי סיכום לי: “לא ידעתי איך להדגיש, הרי אינן אמרתי כלום”. ימים לפני כן סיכומי לעוזרת מכתב, בתוכה שאלתי

Read More