Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

תמלול הקלטות לבית משפט דרושה! סגנון מצד LCD או אולי פלזמה
388

סיכום:


בבוא העת להפוך את אותו הטלוויזיה, ישנן אפשרויות אחרות, בסיסי צינור הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD או טלוויזיית פלזמה. בעוד שמי השיקולים העיקריים בבחירת הטלוויזיה נותר מחיר, איכות התמונה וגודל מצג עיקריים גם לצופים בודדים. ברוב הפעמים, מידות היחידה ממלא עבודת בבחירה למי שמחפש טלוויזיה שנשאר בסמיכות 2 שנים לקיר, ההחלטה על מצטמצמת כאלו L …

מילות מפתח:


טלוויזיות פלזמה, טלוויזיות פלזמה, מורה דרך טלוויזיה פלזמה, ביקורות פלזמה ביקורות, טלוויזיות פלזמה על ידי Panasonic, טלוויזיות פלזמה חלוצה,
הפקת המאמר:


בבוא העת לשפר את אותן הטלוויזיה, יש קורסי נוספות, כללי גליל הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD או שמא טלוויזיית פלזמה. בעוד שמישהו השיקולים העיקריים בבחירת הטלוויזיה נותר סכום, נוי התמונה וגודל מסך המגע חשובים ואלה לצופים בודדים. ברוב המקרים, גודל היחידה ממלא עבודת בבחירתם אצל מיהו שמחפש טלוויזיה שנותרה קרובה שנתיים לקיר, ההחלטה על מצומצמת לטלוויזיית LCD או שמא פלזמה.

מכיוון שהטכנולוגיה נלווה הסוגים הוא מאתגרת בהשוואה, טלוויזיות LCD פינו בתחילה את אותו תחומי בנייני המחשב האישי הקטנות יותר, והפיקו על אודות פלח ניכר בתעשיית צגי הרשת. הגבלת הגודל במסכי LCD החזיקה יתרון פשוט ביחס לטכנולוגיית הפלזמה ועד ל ערב 5 החיים, כשיקרה הצליחה להאיץ את כל גודלו של המחשב לכ- 40 אינץ ‘. בבחירה מצד LCD או שמא פלזמה, קיים לא לשכוח 2 פקטורים מיוחדים.

אם וכאשר טלוויזיות פלזמה גדולות יהיו לשוק לראשונה, יחידה בכמות 50 אינץ ‘עשויה לנוע כמו כלי רכב קומפקטית משומשת, איזה ישאיר ותחרות מצויינים שנתיים הובילו עלויות מהמצב אשר בו קנייה של LCD או אולי טלוויזיית פלזמה הן לא הינה חייבת להתרכז בכלל במחיר. בנייני פלזמה, מצד שני, הם הן לא מסכימות באופן יחסי בגדלים לא גבוהים 2 שנים, ענף שטכנולוגיית ה- LCD עומד על שולטת כש.

חדרים מקיפים יותר משתמשים במסך גדול יותר

חדר הצפייה וש תהיה הדלת היחידה, מהווה שיקול אחר. ככל שהחדר גבוה 2 שנים, בדרך זו הטלוויזיה שתידרש רחבה שנתיים. ככל שמקימים כיסאות באזור, לטלוויזיית הפלזמה מושם יתרון נוח בזווית הראייה, לעומת ששניהם מעדיפים מיתרון חשוב על פני טלוויזיות הקרנה. שקול והן אחר התאורה באוויר מזמן בחירת של טלוויזיית LCD עד פלזמה. תמלול הקלטות חינם LCD מציעה לרוב תמונה בהירה 2 שנים אך בתנאי תאורה בהירים, ויש לטלוויזיית פלזמה למרבית איכות ניגודיות גדולה שנתיים המציעה תמונה חזקה מאוד 2 שנים.


האפשרות על ידי טלוויזיית LCD עד פלזמה שונה וגם, והתאורה האחורית הדרושה למסכי LCD מידי פעם איננה מציעה תמונה שחורה רצינית, כל עוד שטלוויזיות פלזמה תכונות לספר יותר טוב לא בהיר סמיך. תמלול שיחות החשמל אצל LCD אם פלזמה הוא באומדן משתלם, אם שהרי ככל שהתמונה בטלוויזיית פלזמה בהירה שנתיים, יידרש 2 שנים חשמל.