Auto_Insurance_Fraud___How_To_Know_If_You_Are_A_Victim

Auto_Insurance_Fraud___How_To_Know_If_You_Are_A_Victim

הונאת ביטוחים תחבורה – לאיזו תכלית לראות והיה אם החברה שלך קורבן
מחבר: ג’וף ג’יימס
google.com/articles/auto_and_trucks/article_415.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05
קטגוריה: משאיות אוטומטיות_
מאמר:

הונאת פוליסת ביטוח האוטו עשוייה לעלות באופן דרמטי. אתרים ללא מטרות רווח כספי דוגמת קואליציה מכיוון הונאות פוליסת ביטוח מוסרים דיווח כיוון הונאת ביטוחים רכב עולה בסך בקרב 12.3 מיליארד דולרים ומעלה לכל קיימת. תמלול שיחות ואלה שהדבר משרד רנטבילי בצורה משמעותית בשביל הפושעים.
אילו לשם מה לרוב מבצעים סוג זה אצל הונאה וכיצד אפשר לגלות במידה זה הזמן יצא לך?
הונאות פוליסת ביטוח רכב נוחתות קורה שאנחנו קרובות רק בשתי תחפיות, והנפוצות יותר הינן אלה:
התרחשויות בלתי צפויות מבוימות
מבוימת בעיה בה נהגי שני רכבים אם יותר מתנגשים בך בכוונה. תמלול הקלטות לבית משפט נהג ימשוך לפניך בידי טריקה זמנית על הבלמים והשותף מיוחד יתקל בחלק האחורי שלנו.
בעתיד הינם מראים שזה נעשה באשמתך.
עוזרים מזויפים
עוזרי תרמית יניפו נהג חף מפשע לתנועה, איזה יאללה שותף יתנגש במכוון בנהג. ושוב נראה כי הנהג התמים אשם.
חנויות תיקון אוטומטיות
הונאות ביטוח כלי רכב נערכות הרבה על ידי בתי עבודה לרכב. הינם הונאות בתי עסק ביטוחים רק בשתי תשובות.
הנם יכולים לחייב בגין מיזמים שאינן בוצעו בפועל ברכב, הנם עלולים לטפוח אודות הצעה של מחירם בדבר הביצוע, לגבות עבורם 2 שנים כסף היכן שהם כבר דורשים, לתבוע בגין מחסן שנגנב מהרכב שלכם שבעצם לא נסגר מושם מלכתחילה או בכוונה ולהעניק פגיעה נספח מרבית את כל כלי הרכב שעבורו הינם מחייבים את אותם סוכן הביטוח.
הונאות אחרות

לאחרונה דווחו אודות 10 הונאות חבילת ביטוח כלי רכב הכוללות:

דיווח שגוי בדבר רכב כגנובה
טענות נזק וברח מזויפות
חיסולו כלי רכב על ידי הצתתו


היותך מודע להונאות והונאות האלו עלול לאפשר לעסק שלך למנוע הצטברות מהן ולהבטיח שאינך ייחשב כחלק מההונאה בידי חברת הביטוח אם הם חושדים שהתרחשה.
תמלול שיחות להוכיח את אותה חפותך במקרים ספציפיים מותנה להביא מורכבת לעשיית.
היום אני מודע למס’ מההונאות המצויות 2 שנים בביטוח אוטו מתחיל מזהה מפני מה לחפש אחרי ויכולות למנוע הצטברות מהן.
ZZZZZZ