Asbestos_Symptoms__Late_Indicators

Asbestos_Symptoms__Late_Indicators

תסמיני אסבסט: אינדיקטורים מאוחרים


410

סיכום:
תסמיני אסבסט מתייחסים לשינויים בגוף המצביעים בדבר דגם מסוים בקרב מחלות קשות הנגרמות בשל מחשיפה לחלקיקי אסבסט.

המודעות לתסמיני אסבסט חשובה מכיוון שסכנת הצגה לאסבסט פוגעת בכ -1.3 מיליון מטופלים מהמחיר הריאלי שנה אחת. כמו זה העובדים בענפי התקנת, המפעל, המספנה, יחס, השיפוץ והבנייה בששת העשורים האחרונים מצויים בסיכון להשלים תסמיני אסבסט.

ההיבט האומלל ביותר של ה- ASB …


מילות מפתח:מוסד המאמר:
תסמיני אסבסט מתייחסים לשינויים בגוף המצביעים בדבר איכות מסוים בידי מחלות קשות הנגרמות בשל מחשיפה לחלקיקי אסבסט.

המודעות לתסמיני אסבסט חשובה מכיוון שסכנת חשיפה לאסבסט פוגעת בכ -1.3 מיליון אנשים מהמדה קיימת. כמו זה עובדי המשרד בענפי התקנת, המפעל, המספנה, האוטו, הבנייה והבנייה בששת העשורים האחרונים קיימים בסיכון להעצים תסמיני אסבסט.

ההיבט המצער ביותר על ידי חיידקים שונים הקשורות לאסבסט הנו שתסמיני האסבסט יכולים להיות רדומים בגוף במהלך מאות רבות של זמן. תוחלת חיי השהיה ארוכה הוא היא לא מעניקה לקורבן אם לכל המשפחה לגלות בדבר קיומה של המחלה. תסמיני אסבסט מיוצרים מ להופיע לאחר פרסום בידי 20-50 שנה אחת.

החרטום ניתוח ואפילו עד כזה אינם קרה פעם אלו שיש להן הוכחות משכנעות המראות את ההשפעות של כמות אחר ומשך חשיפה נפרד לחלקיקי אסבסט. אפילו שאנשים שנתגלו לאסבסט בזמן ימים יותר עדינים 2 שנים למחלות הקשורות לאסבסט, הנו קיימים מספר פעמים שבם חולים פיתחו מחלה מורכבת בעלות פרסום בקרב מספר שבועות בעצמו.

כשיקרה הינם נחשפים לאסבסט, כמו זה רוצים עד בולעים את כל סיבי האסבסט. היעד הטבעי בידי סיבים אילו לאחר שאיפה הינה ריאות אך סיבי האסבסט שנבלעו לומדים באמצעות ערכה ל העיכול. כתוצאה מזה, תסמיני אסבסט מתחילים לבוא המצב עד במערך העיכול. למרות זאת, במקרים אלו או אחרים תסמיני אסבסט עלולים להופיע וכדלקמן באיברים נלווים.

תסמיני אסבסט מיוצרים מ ליטול האינדיקטורים למחלות אסבסט דוגמא אלו סרטן עדיף שלא יהיה סרטני. אסבסטוזיס היא מהות הן לא סרטני של מחלת אסבסט. למחלה הנה קיים תסמיני אסבסט כגון קוצר נשימה, כאבים הכרוניים ושיעול מתמשך. חוסר השכלה של תסמינים שכאלו עשויה להצעיד לנכות חמורה או לחילופין לרוב למוות.


ספר תורה קטן מהווה סוג מסוים סרטני אצל מחלת אסבסט. מזותליומה פלוראלית משפיעה המתארת את רירית הריאות הקרוי קרום pleural. מזותליומה פריטונאלית מסמן אחר השפעתה על רירית אברי הבטן הקרוי קרום הצפק. קוצר נשימה, שיעול לתקופת זמן ארוכה, כאבים בחזה והצטברות חומר נוזלי חיוניות הנם מספר תסמינים בידי מזותליומה אצל הצדר. תסמיני אסבסט על ידי מזותליומה פריטונאלית הינם דיאטה, בחילה, פעילות בתנועות מעיים, נפיחות בכף הרגל, אנמיה ובנוי נוזל בבטן. בסיטואציות נדירים, החימום של והזעת ערב עשויים להגיע וכדלקמן כתסמיני אסבסט.


כאלו הסובלים מתסמיני אסבסט הם בעלי זכאות להגיש תביעות בגלל אנשים וארגונים בגין גרימת פרסום לאסבסט. תביעות אסבסט אלו תכונות לעזור לנפגעי תסמיני האסבסט לקבל בחזרה את אותו התקלות בגין הוצאות כספיות רפואיות, אובדן הכנסה, אובדן ספורט השתכרות, כאב וסבל נפשי.