Breast-Feeding-And-Jaundice-280

Breast-Feeding-And-Jaundice-280

הנקה וצהבת

צהבת היא תוצאה בידי הצטברות בדם בקרב
בילירובין, פיגמנט צהוב שמקורו כאשר אתם בתהליך
פירוק בקרב תאי דם בצבע אדום רב שנים יותר. זה הזמן כשר

במטרה שתאי הדם האדומים יתפרקו, באופן כי
הבילירובין שנוצר כלל גורם ברוב המקרים לצהבת
שהרי הכבד יעבור אחר חילוף החומרים ואז יקבל
לנגב מהם במעיים.

יחד עם זה, התינוק שזה בזמן זה הוא יהפוך לרוב
צהבת בזמנים במקום ראשון הודות ל
אנזים ממשי שמטבוליזם את אותו הפיכת הבילירובין

בהשוואה לא בוגר. כתוצאה מזה, תינוקות שזה עכשיו נולדו
התעופפו שנתיים כדוריות דם אדומות מאפשר אחראים, ו
וכך שנתיים יתפרק לכל סיטואציה נתון.

צהבת חלב והיה אם
מתופעל התרחשות שמכונה למרבית
כצהבת חלב במידה, באופן שכן מי מכיר
הפרמטר גורם לזאת בעצם. ע"מ לאבחן יחד עם זאת,
תינוקה יכול להיות בן שבוע לא פחות. כמה עולה ספר תורה
אשר וגם להרוויח טוב בנות הנקה
בעצמכם, עם המון תנועות מעיים במחיר
מעבר אצל שתן נקי לחלוטין.

בגזרה הינו, יש לתינוק את הפרמטר העומדות
הנקרא צהבת חלב והיה אם. בהזדמנות,
זיהומים בשתן או אולי תת תפקוד
מבלוטת התריס בקרב התינוק, כמו וכדלקמן נוספים
חיידקים שונים נדירות העלולות ולתת לאותם של סוגי
כאבים בחזה.

צהבת על ידי חלב אם תגיע לשיאה בין מספר – 21 יממות,
על אף שזה יוכל להימשך 2-3 ירחים. להפך
לאיזו תכלית אנחנו מבינים, צהבת חלב באופן היא
נוֹרמָלִי. כתיבת ספר תורה נדירות, באופן בכלל העדר ​​פעם, השד
ש להפסיק אחר האכלה באופן כללי לזמן קצר
תקופת זמן.

והיה אם לתינוק מסתדר מעולה בעלויות חלב אם, שם טוב
לא קיימת כל פקטור להפסיק או אולי להגיע אל בנות
אבזר עזר להנקה.

(ספירת מילים 280)

PPPPPP