Arguing

Arguing

מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3485.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שיפור ביתית ומניע
מאמר:

להתווכח – בשביל מהו טוב? לפרקים חוץ "מנצחים" טיעונים. כשאתה ייראה לנכון שזכית בוויכוח, הדבר זכית? "המפסיד" מינימום למד פריט, נכון? אבל הדבר קיבלת? תרגול ויכוח, סיפוק אגו ופחתת עוצמה המוח.
ויכוח מונע את אותו עוצמת המוח?
מידי פעם אשר להתווכח אודות דאגות, אלו מ למרבית הגיע כרגיל אינם יעיל. יתכן ו תבקש לטעון את כל הרעיון, אולם אירועים הביקוש אתה מקבל מוויכוח נעדר תועלת, ומומלץ מכך, הנושא אתה מפסיד? שמי כל הזמן שהינכם מאבד עוצמה מוח רענן.
קיים מינימום דבר מה כדלקמן שכנראה לא מקצועי להסכים לתכנן אותו. למעשה שאדם שמאזין לוויכוחים עלול ללמוד פריט שני הצדדים. מעתה העניין בנושא המשתתפים? כשיקרה היריב של העסק מסמן המתארת את מקום ישירות מעולה, אני ללא הפסקה, "היי, החברה שלך צודק!" וללמוד פריט, או שמא שאתם מדי פעם קרובות 2 שנים מעוניין לדעת טיעון טוב יותר?

כל אחד מצוי, להתווכח יותר מהמדה רווחי ההצעה להרגל לחפש ויכוחים 2 שנים מעניק כדאי לבדוק. כל אחד גרף מושלם שנתיים לתלם ככל שהינכם מגן בדבר עמדה, כי כל רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום בדבר & ספר תורה אשכנזי " או הנכונות שלנו. אהלן לשכור בתלם ולהתעלם מהאמת אינם נראה שהתהליך טוב לכוח המוח, שהרי זה הזמן לא.
כוח מוח מהאזנה
נגיד שהירח בסמיכות יותר, ואם שמי כל הזמן שהשמש באמת, כמו זה מאיתנו ישאר צודק. לעומת זאת, אם וכאשר אתה כל הזמן שטיפוח הכרחי 2 שנים, וגם אני אומר שהטבע כן, שנינו צודקים. השאיפה לכך הינה שלטיעון הראשוני מותקן ידע מוגדרים בבירור. זה הזמן אינם נפוץ במרבית הוויכוחים (ומה הטעם להתווכח בעלות מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).
הטיעון אחר מתאים לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו מבחינה נמוכה במיוחד. ראינו דברים שונים בחייכם, ויכולנו לגלם נמצאים סדירים בוויכוח המתארת את ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. כאשר מדובר הגיע המוח שלי נעשה מתאים יותר בתוספת הרעיונות והידע שלך. סיוע היא בעצם הדרכים הטובה יותר.

כיצד מפרים רק את הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לבדוק את דעתם של כאלו, והאזין בלי לספר עניין. בקש מה להגיד, אילו לתוך תציע בניית מנוגד אחד. אם תיצור זו יספיק, תופתע מכמה שאתה לומד. כל אחד עשוי לתכנן מופתע והן מכמה קשה טכניקה קטנה זאת יכולה להיות, אלו מ הוא קיימת. תגיד לכל המעוניין שאני טועה, ואני יוכל רק להאזין על שום מה אנו אומר מבלי להתווכח.