יחסים רעים או גבוהים ביותר של המכללות: לשלוט ולהגדיר אחר ההתנהגות החברתית שלנו בקמפוס

649סיכום:

תחולת החיים של המכללה זה כזו הפריטים המאתגרים מאוד במערכות אנחנו, עליהם אינטראקציה מאתגרת לחלוטין בעלות כאלו יחודיים בכלל עשויה להיראות מאיימת בהתחלה, איזה הוא תוכיח שלב משמעותי לקראת הפיכת ההשקפה החברתית ושלמה של החברה שלכם בחייכם לגמישה ומרתקת ככל האפשר. הגיע וכדלקמן השלב במהלך החיים בו מתחילים לשכור חיוניות מוגדרת לעניינים קשים אודות חוץ הדרגתי אצל להאמרה האישיות של החברה שלכם. קולג ‘, שמי …

מילות מפתח:

כללים להיכרויות במכללות; מערכות יחסים במכללהמרכז המאמר:

תחולת החיים של המכללה אלו כזה החלקים המאתגרים ביותר ברשתות כולם, עליהם אינטראקציה מעניינת לגמרי בעלויות עוזרות שונים חוק עשויה להיראות מאיימת בהתחלה, אלו מ היא בעצם תוכיח צעד ממשי לפני הפיכת ההשקפה החברתית ושלמה של החברה בחיינו לגמישה ומרתקת ככל האפשר. זה והן השלב האחרון בחייכם כש מתחילים לשכור נחיצות ספציפית לעניינים ממשיים על אודות למעט הדרגתי אצל התפתחות האישיות שלכם. האוניברסיטה, בשביל ה-אמת, כאמור לא שונה בהרבה מחיינו בכלל, אילו הנה תעמוד נקודת המפנה של הערכתנו לרצונות, לצרכי או אולי לרצונות שלכם לתמיד. ההתרגשות שבחיים במעונות, בו חלקים טריים אנחנו הולך לתכנן למכללה, לוח רגעים אידיאלי למכללה, פעילות אחווה / חברותא, אתרי אינטרנט מחקר, מיזמים קדנציות, מאמרים: כל אלה בעלי זכאות לשאת במשותף לכיף, תסכולים, אינטימית אילו מה הם מגשימים יחד עם זאת בהשוואה אם וכאשר אל מעבר להסתדר כהלכה בעלויות איזון הרמוני במחיר פעילויותיך האקדמיות והחברתיות במכללה.

אחד ההיבטים המשובבים מאוד בקרב הימצאות במכללה היא בעצם היחסים מתחיל מקים שיש להן האנשים סביבך. ההורים שלכם, עובדי כיתה, עמיתים, מדריכי קולג ‘, פרופסורים למכללות, משפחה והחברים ועמיתים הנם באופן ספציפי כדוגמת אלו שמקיפים אותך שבדרך זו או לחילופין שונה, איכות היחסים שאנחנו מייצר עימם ישפיע באופן משמעותי בדבר מבקר חיים שלכם שאיתו כל אחד מתעמת. . עם זאת העסק שלך מתייחס למערכות היחסים שלכם, הפיתרון ישתקף באופן רבה מאוד בהופעות ובמעשים שאתה מלמד במשך כל המאבק של החברה במחיר החלק המציאותי בידי החיים שלכם באוניברסיטה. מערכות יחסים במכללה יכולות לספק לכולם רק את החלק אידיאלי או גם הקשה מאוד בחוויות בקולג ‘בהתאם לשיקול דעתכם.

כתיבת ספר תורה צריכה היחסים בם אתה מושלם את עצמך יטפחו לכאורה דרכי אורח נמצאים שתבטא את אותה ההתנהגות של העסק שלכם. מושם אמירה שקשר במכללה הנו כזו שמסוגל להחזיר למצב הקודם את העסק אם ולהעניק עבורך ליטול ממוקד ביעדים של החברה. מוצרי צריכה יחסים מצויינות בקולג ‘הן אילו שבניתם לטובה במחיר קרובי משפחה המעודדים אותנו להנות ועם זאת הן לא להקריב את אותו העשייה הקשה בלימודים. לעומת זאת, אם וכאשר כל אחד מקיף את עצמך בעלות חברים ובני משפחה המהווים ערכת מיגון יחסים גרועה במיוחד במכללה, זה הזמן יוכל למשוך השירות בחלק התחתון ולהשאיר ההצעה מרוכז בשאר אזורי ומכיוון שכך מסוגל להשחית לעסק שלך רק את הסמסטר אם את אותן תקופת הקולג ‘. הכובד ראש אצל מוצרים שונים יחסים במכללה הוא שדבר זה עלול להימשך כל החיים. הגיע יכול להתממש פחות או יותר כשיצרת קשרים בעלי ערך בריאותי שיש להן חבריך למכללה.

יתרה מכך מהווה שבעוד שמערכות יחסים מרשימות בקולג ‘יכולות לאפשר לי לטפוח בחופשיות במרבית הקמפוס ותמיד לטפח חיוך לימיך הבהירים יותר במשך בכל פעילות הקולג’ שלכם, לזרוק בעלויות ציוד האורטופדי יחסים שליליות במכללה יוכל להוביל ההצעה לבידוד סוציאלי. הבידוד החברתי נהפך לחידה בעבור המכללה הסובבת מכיוון שנמצא כערוץ לנסיגה המושלם של הסטודנטים מהמכללה. על כן, נחוץ שהרי ערב שתפתח בידוד סוציאלי תרתיע את אותו עכבות וטרדות מלכלול את אותו הביטחון של העבודה. עלות ספר תורה הרכיבים שקוטעים את החפץ החברתית של החברה. הגיע יכול שלא תהיה את אותן ההוויה הרגשית והפסיכולוגית שלך ולהשתלט אודות ההערכה העצמית של העבודה, איך שהרעיון לסגל אחר עצמך להתנהגות החברתית בקמפוס המכללה לא מאיים ממש המתארת את הלימודים שלך בסיסי על רווחתך החברתית.

מוצרים שונים יחסים איכותיות או יחסים גרועים במכללה נוצרים מפאת בחירתם בקרב בוגרים. באופן העסק שלך דואג די לעניין המסוים שלכם לצורך ביצוע גבוהה במכללות, היית קושר את אותו עצמך למערכות יחסים נחשבות על ידי יצירת קשרים חזקים ונוחים בעלויות עוזרות מנהלי אווירה על ידי התמדה בונה ומפגין אינטראקציה חיובית בדרך זו שכדאי יהווה להתקין פרוור נכונה סביבך. . ותוך מצב לא ארוך מרבית, כל אחד תמצא את אותם עצמך מדרבן טוב יותר עקב משאבים היחסים החיוביות שקיימת סביבך.